keskiviikko 25. maaliskuuta 2020

Etätehtävä kristillisestä kasteesta

Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun. 
Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon.

OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

OPS 7.-9. luokat: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Ohje oppilaalle:

1) Tee vihkoon tai muistiinpanoihisi vastausruudukko. Kirjoita allekkain numerot yhdestä kymmeneen. Myöhemmin vastaat kuhunkin kohtaan joko a, b tai c.
2) Katso YouTubesta video: https://www.youtube.com/watch?v=sj5AroRDVAc&t=21s
3) Vastaa kysymyksiin ja merkitse vastaus muistiinpanoihisi.Kysymykset:

1. Minkä tahon kanssa video on tehty kaupallisessa yhteistyössä?
a) Opetushallitus
b) Suomen evankelis-luterilainen kirkko
c) eduskunta

2. Kuinka monta kertaa pappi valelee vettä kastettavan päähän kasteessa?
a) kerran
b) kahdesti
c) kolmesti

3. Mihin uskontoon liittyy mikve-allas?
a) juutalaisuuteen
b) kristinuskoon
c) islamiin

4. Kuka kastoi Raamatun mukaan Jeesuksen Jordan-joessa?
a) Herodes
b) Johannes
c) Pilatus

5. Millä nimellä tunnetaan Jeesuksen antama käsky: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."
a) kaste- ja lähetyskäsky
b) rakkauden kaksoiskäsky
c) kultainen sääntö

6. Mikä on katakombi?
a) muinainen roomalainen kastekappeli
b) maanalainen hautakäytävä
c) pyhä toimitus kristinuskossa

7. Ensimmäinen kastettu Rooman keisari oli Konstantinus Suuri. Milloin hänet kastettiin?
a) vauvana
b) 15-vuotiaana
c) juuri ennen kuolemaa

8. Mitkä ovat luterilaisen kirkon sakramentit?
a) kaste ja konfirmaatio
b) kaste ja ehtoollinen
c) ehtoollinen ja rippi

9. Kuka sanoi, että kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan käskyyn sisältyvä ja Jumalan sanaan yhdistetty vesi?
a) keisari Konstantinus
b) Martin Luther
c) paavi

10. Mikä on tutkimusten mukaan suomalaisille vanhemmille tärkein syy kastaa lapsi?
a) perinne ja tavat
b) usko Jumalaan
c) haluavat antaa lapsen itse päättää uskosta
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti