torstai 7. maaliskuuta 2019

Käytetään kehoa - Monialaiset kortit oppimisen välineenä

Pienet jalat laskevat matkaa tilassa

"Hei ope, toi ottaa paljon pidempiä askeleita, kuin minä!" Olemme tulleet alkuopetuksen oppilaiden kanssa kirkkoon, jossa tutustumme tilaan monialaisilla korteilla. Sitä ennen olemme "lämmitelleet", eli tutkineet muotoja jonossa ja tutustuneet tilaan kehollisesti eri aistien kautta. Sitten tehtävänä oli etsiä tilan tärkein kohta ja mitata matka askelilla sen luo uloskäynniltä.
Tutkin ja toimin ympäristössäni -kortin tehtävä.

Muutamat jo ottavat keskittyneenä askelia summaten niitä kieli keskellä suuta. Toiset ovat jo valmiina juostuaan heille tärkeimpään kohtaan ja julistavat vastausta suureen ääneen. Kaikki eivät mittaakaan askelia samaan kohtaan, koska heidän mielestä tärkein asia tilassa onkin jokin aivan muu. Alkaa vertailu ja ääneen ihmettely: Miksi sulla on eri tulos? Onko sulla pidemmät jalat? Miten teidän mielestä tuo oli tärkein kohta? Sisäinen opettajani hyppii innosta: Tehtävä ja tila ovat saaneet heidät harjoittamaan matemaattista ajattelua ja kiinnostumaan toisen ajattelusta.


Monialaiset kortit aktivoivat oppilaita eri näkökulmista

Monialaisissa korteissa on viisi eri näkökulmaa tilan tutkimiseen: 
  • ilmaisun monet muodot
  • tutkin ja toimin ympäristössäni
  • kielten rikas maailma
  • minä ja meidän yhteisömme sekä 
  • kasvan, liikun ja kehityn

Näkökulmat ovat uudesta VASUsta ja niiden tehtävät on mietitty pitäen mielessä vanha hyväksi koettu viiden aistin pedagogiikka ja monikanavaisuus. Tehtävistä voi valita mieleisimmät ja pienimmille opettaja voi antaa tai lukea tehtävät aina yksi kerrallaan siten, että niiden tekemiselle ja tilan tutkimiselle on rauha sekä yhdessä ihmettelylle annetaan aikaa.

Mistä materiaalissa on kyse?

Monialaiset kortit ovat osa Tutki tilaa -materiaalia, jossa kulttuuriperintö valjastetaan oppimisympäristöksi. Sen tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisesti edistää monilukutaitoa ja kulttuurista osaamista sekä erityisesti ympäristönlukutaitoa. Tutki tilaa -pedagoginen malli rohkaisee sisäiseen dialogiin, sekä vuoropuheluun toisten kanssa. 

Koe tilaa -vaiheessa tilaa tutkitaan koko keholla ja kaikilla aisteilla. Oppija muodostaa näin omakohtaisen suhteen tutkittavaa tilaan.

Lue tilaa -vaiheessa tilan tutkimiseen yhdistetään erilaisia tiedollisia sisältöjä ja ymmärrys tilasta syvenee. 

Tuota tilaa -vaiheessa jokainen saa tehdä oman tuotoksen, joka tallentaa ja välittää jotain siitä, mitä oppija on kokenut merkitykselliseksi tässä työskentelyssä. Oma oppimisprosessi syvenee. Tuotosten kautta voidaan jakaa kokemuksia ja oivalluksia, jolloin ymmärrys tilasta, itsestä ja muista edelleen laajenee. 

Kokonaisvaltainen pedagoginen malli tukee myös liikkuvan koulun ideaa lähtemällä ylös pulpetista ja ulos luokasta, käyttämään kehoa ja mieltä yhdessä.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Voit lukea lisää materiaalista ja napata sen muutkin ideat blogeistamme ja materiaalit käyttöön verkkosivuiltamme maksutta.

Vinkki: Toteuta pedagoginen polku monialaisilla korteilla vaikka näin!

Tutki tilaa -pedagogisen mallin ensimmäisessä vaiheessa koetaan tilaa. Voitte toteuttaa tilan kokemisen vaikka sen muotoja tarkastellen:
Mennään jonoon ja jokainen etsii tilasta jonkun muodon. Jonon ensimmäinen johtaa joukkoa löytämänsä muodon lähelle. Muut seuraavat johtajaa liikkumalla johtajan liikkeitä jäljitellen. Johtaja pysähtyy, kun ollaan perillä ja osoittaa kohdetta. Muut arvaavat, mikä muoto on kyseessä. Ensimmäinen menee jonon viimeiseksi ja seuraavasta tulee uusi johtaja. 

Toisessa vaiheessa luetaan tilaa. Valitse monialaisista korteista mieleisesi sisällöt. Tutkiessanne vaikkapa äänimaisemaa tehtävänä voi olla  tuottaa keholla erilaisia ääniä ja tutkia, miltä ne kuulostavat eri puolilla tilaa. Voit myös soveltaa korttien sisältöä: jos esimerkiksi Kielten rikas maailma -korttien sisältö tuntuu liian haastavalta ekaluokkalaisille, voitte vaikka etsiä tilasta esineitä tai asioita, jotka alkavat oman nimen etukirjaimella. Sitten kirjaimia voi kirjoittaa tilan eri pinnoille sormilla tai tehdä kaverin kanssa keholla tilan lattialla saman kirjaimen tai narunpätkällä.

Lue kuvaa -vaiheen sopivan tehtävämäärän jälkeen siirrytään mallin kolmanteen ja viimeiseen vaiheeseen tuottamaan tilaa. Jokainen saa nyt itse miettiä, mikä tilassa kiinnostaa heitä eniten juuri tänään? Mikä tuntuu siltä, että sitä haluaisi vielä tunnustella tai ryömiä sen alle tai lähelle. Oppilaat valitsevat mukaansa mieleisensä materiaalin ja ottavat paperia sekä vahaliituja tai muovailuvahaa ja tuottavat jotain sellaista, mikä itsestä vain nousee tuon asian äärellä. Anna lapsille aikaa ja kerro heille, että tuotoksista saa jälkeenpäin kertoa kavereille ja vaikka kotonakin. Lopuksi tuotoksista ja kohteesta voi ottaa kuvia omilla kännyköillä. Jakamisen voi tehdä paikan päällä tai, kun päästään takaisin koululle. Kotitehtävänä voi olla vaikka jakaa omasta tuotoksesta kertoen kotonakin.

Monialaisia kortteja voi käyttää soveltaen missä uskonnollisessa tai kulttuurisessa tilassa tahansa. Niitä on hyödynnetty uskonnollisten tilojen lisäksi mm. museoissa ja käsityönäyttelyssä hyvillä kokemuksilla. Voit myös itse tai lasten kanssa keksiä lisää tehtäviä sopimaan teidän oppimistavoitteisiinne ja teemoihin. 16 kortin pakan voi tulostaa maksutta kaksipuoleisena itselleen ja vaikka leikata kortit ja laminoida ne tai tilata painotuoteversioiden avulla paikallisesta painotalosta.

Linkkivinkit: