tiistai 22. elokuuta 2017

Miten edistää rakentavaa dialogia sosiaalisen median maailmassa Turun tapahtumaa vasten?

Turun viime viikon tapahtumat puhuttavat koko Suomessa. Tapahtumista keskustellaan väistämättä myös koulussa oppitunneilla sekä oppilaiden kesken kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa. Vaikeista aiheista ja tunteista keskustelemista ei pitäisi välttää, vaan ohjata lapsia ja nuoria rakentavan dialogin käymiseen.

"Dialogissa on olennaista osata ilmaista omia ajatuksiaan siten, että ei hyökkää, arvostele tai tuomitse muita." Dialogitaitaja 2017


Mitään aihetta ei tarvitse varoa, kun pyrkimys on aidosti ymmärtää ja kunnioittaa toista. Dialogitaidot ja kyky viestiä toisille niin kasvokkain kuin sosiaalisessa mediassa ovat keskeinen arjen taito ja osa laaja-alaista osaamista. Turun tapahtumien herättämät keskustelut antavat hyvän pohjan keskustelulle siitä, miten voimme edistää rakentavaa dialogia osallistuessamme someviestintään eri tilanteissa ja rooleissa. Dialogitaitajamateriaalissamme on paljon tehtäviä dialogitaitojen edistämiseen ja materiaalit voi tulostaa verkosta maksutta opetuskäyttöön. Seuraavat harjoitteet sopivat katsomusopetuksen lisäksi myös moniin muihin oppiaineisiin.Tehtävä: Mitä tuli kirjoitettua?

Kirjallinenkin vuoropuhelu on dialogia, jossa ilmaistaan itseään, mutta missä tulisi pyrkiä ymmärtämään myös toista. Sosiaalisessa mediassa olemme keskittyneitä kertomaan ehkä helposti enemmän itsestämme ja omista ajatuksistamme, kuin kuuntelemaan mitä toinen todella haluaa tai yrittää sanoa. Koska kirjallisesta viestinnästä puuttuu kehon kieli, kirjoittajan on mietittävä, miten itseään ilmaisee kirjallisesti, ettei tule ymmärretyksi väärin. Ja miten ymmärtää toista, kun kasvoja ei näe.


Työskentely

Katsokaa yhdessä Dialogitaitajan lyhyt video (yllä) nuoresta, joka istuu sohvalla ja saa viestejä puhelimeensa. Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä viestittelyssä tapahtui ja missä kohtaa kirjallisen viestittelyn aloittanut henkilö ilmaisi itseään hyökkäävästi.
  • Miksi hän ilmaisi itseään niin?
  • Miten hän mielestäsi toimi?
Pohtikaa pienryhmissä tai pareittain


  1. Mitä voisi kysyä viestin lähettäneeltä saadakseen selville, mitä hän oikeasti haluaa viestittää?
  2. Miten kirjoittaja olisi voinut ilmaista itseään saadakseen viestinsä paremmin perille?
  3. Mitä emojeja viestin lähettänyt olisi voinut hyödyntää kirjallisen viestinsä tukena?

Yhteinen koonti

Käydään yhdessä läpi ryhmien pohdinnat. Pohdintoja voi koota taululle, isolle paperille tai sähköiseen pilvipalveluun, jonka koet helpoimmaksi. (esim. answergarden tai todaysmeet.com)

Jatkotyöskentely A

Keksikää ryhmissä viestiketjuja, joissa toinen tulkitsee viestin eri tavalla, kuin mitä lähettäjä on tarkoittanut ja pahoittaa mielensä. Kirjoittakaa sitten viestiketju uudestaan niin, että väärinkäsitystä ei synny.

Voitte myös vaihtaa väärinkäsitettyjä viestiketjuja ryhmien välillä siten, että toinen ryhmä tekee uudelleenkirjoittamisen. Tai samaa viestiketjua voi kirjoittaa uudelleen myös useampi ryhmä ja eri versiot voidaan koota samalle paperille tai dokumenttiin pilvessä, jolloin huomataan, miten eri tavalla tulkitsemme ja viestitämme asioita.
Tulosta Tehtävä PDF -muodossa: Mitä tuli kirjoitettua?

Jatkotyöskentely B: Rakentava dialogi 


Miten ilmaista omia mielipiteitä sosiaalisessa mediassa toista osapuolta kunnioittaen? Dialogissa voi välillä myös tarkoittamatta joutua tilanteeseen, jossa tulee loukanneeksi toista. Harjoitelkaa Dialogikorttien ja Tienviittojen avulla kunnioittavan kysymyksen muotoilua ja ristiriitatilanteissa väärinymmärryksien purkua.


Kun luet sosiaalisessa mediassa viestejä tai kirjoitat niitä itse ja mietit, voisiko tässä kysymyksessä olla hieman rakentavampi, voit hyödyntää kunnioittavan kysymyksen muotoilussa oheisen kuvan kysymyksiä.

Kirjoittakaa loukkaavia lauseita tai kysymyksiä ja muotoilkaa niistä yhdessä rakentavia.
Linkkivinkkejä

Rakentavampia dialogeja toivottaen meille kaikille
uskonnonopetus.fi -kouluttajat Mari Huotari ja Salla Vainio

tiistai 15. elokuuta 2017

Upea koulun alku dialogitaitoja vahvistaen ja #upeakoulunalku -kampanja

Koulujen alku on loistava mahdollisuus vahvistaa oppilaiden dialogitaitoja uuden ryhmän kanssa tai tuttujen koululaisten kanssa uudelleen aloittaessa. Itseilmaisua ja toisen kuuntelemista sekä omien ja toisten tunteiden tunnistamista on helppo harjoitella kesäkuulumisien äärellä.

Olimme 10.8. mukana Heurekassa kouluttamassa dialogitaitojen edistämistä opetuksessa pääkaupunkiseudun pienryhmäisten uskontojen sekä oman äidinkielen opettajille. Siellä opettajien kanssa syntyi idea hyödyntää koulun alkaessa Dialogitaitaja-materiaaliin kuuluvia Rohkaisevan kysymisen kortteja niin katsomusopetuksessa kuin monissa muissakin oppiaineissa vaikkapa kesämuistoja kerratessa tai ensimmäisten päivien aamupiirissä.

Vinkkejä dialogitaitojen vahvistamiseen koulun alkaessa


1. Rohkaisevan kysymisen kortit

Istukaa ringissä ja jokaisella voi olla rohkaisevan kysymisen kortit (monista kaksipuoleisena). Vuorotellen jokainen saa kertoa kesästä yhden valitsemansa asian. Kun yksi kertoo kuulumisia, voivat muut nostaa kortteja reagoidakseen kerrottuun. Opettaja pysäyttää tilanteen ja kysyy, miksiköhän nostitte juuri tuon kortin. Voidaan kertoa ajatuksia ääneen ja tämän jälkeen käyttää korttien takana olevia rohkaisevia kysymyksiä kuullaksenne lisää kesäkuulumisen kertojalta. Oikeita vastauksia tehtävässä ei ole. Tavoitteena on kuulla ja ymmärtää toisen kesäkokemus sellaisena, kuin hän on sen kokenut ja oppia kysymään elämäntilanteissa ystäviltä ja perheenjäseniltä lisää rohkaisevia kysymyksiä.  Keskustelkaa yhdessä siitä, miksi eri tilanteissa voi nousta erilaiset kortit. Kenestä reaktio kertoo ja miten voimme muuttaa omaa toimintaamme rohkaisevammaksi tänä lukuvuonna? Kiinnittäkää rohkaisevan kysymyksen kortit jonnekin näkyville luokkaan ja rohkaise opiskelijoita käyttämään rohkaisevan kysymyksen kysymyksiä vapaa-ajalla. Keskustelkaa seuraavana päivänä, millaisia reaktioita ja kokemuksia ihmisillä oli rohkaisevien kysymysten kanssa.


Mikäli ryhmä tuntuu liian suurelta, voitte jakaantua vaikka ensimmäisten kuulumisten jälkeen kahteen rinkiin. Toisaalta voisi olla arvokasta kuulla yhdessä kaikkien kuulumisia. Harjoitusta voi tehdä useampana päivänä niin, että koko luokka pääsee kertomaan oman kesänsä kuulumisen. Huomaathan, että kaikki eivät välttämättä kerro kesän kohokohtaa, vaan kuulumisissa voi olla haastaviakin kuulumisia, joita oppilaat saattavat haluta jakaa. Anna tilaa myös näille kuulumisille vahvistaen turvallisen tilan luomista luokassasi tai ryhmässäsi.

Työskentelyä voi harjoitella käyttämällä myös valmiita esimerkkilauseita. Katso Dialogitaitaja-materiaalista ohjeet työskentelyyn.

Tarvikkeet (sisältää linkit):   
Rohkaisevan kysymisen kortit
Esimerkkilauseita
Ohjeet työskentelyyn


2. Minä dialogin osapuolena

Valmiin monistepohjan avulla oppilaat voivat pohtia omia temperamenttipiirteitään, arvojaan ja unelmiaan. Nämä taustatekijät vaikuttavat ihmisen tapoihin toimia dialogitilanteissa. Katso ohjeet työskentelyyn Dialogitaitaja-materiaalista.3. Jokaisessa meistä on jotakin hyvää - työskentelyä tähdillä

Lue Essin blogipostaus tähtien monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Materiaaleissamme on useita konkreettisia työkaluja dialogitaitojen edistämiseen ja harjoitteluun turvallisella tavalla. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja positiivinen pedagogiikka ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi opetuksessa. Suositut tähdet ja muut arviointimateriaalimme tukevat oppilaan omien vahvuuksien löytämistä sekä itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamista.

Arvointimateriaaleihin
Vinkkejä dialogiseen työskentelyyn kuvia hyödyntämällä aikasemmassa blogipostauksessamme!  

Tule mukaan voimaantumaan ja voimaannuttamaan muita koulun alun kampanjaamme #upeakoulunalku!


Osallistu koulun alun kampanjaamme jakamalla kuva lukuvuoden aloituksen tunnelmista tai opetusideasta hashtagilla #upeakoulunalku sosiaalisessa mediassa (instagram, facebook, twitter). Kaikkien osallistujien kesken arvomme Uudistuva uskonnon opetus -kirjan. Jaa kuvasi faceryhmässämme UPEAT - uskonnonpedagogiset asiantuntijat tai julkisena muissa palveluissa elokuun loppuun mennessä, jotta näemme sen ja käytä myös hashtagia #uskonnonopetus. Voit jakaa vaikka dialogiharjoituksesta tunnelmaotoksen.

Upeaa koulun alkua kaikille!

Uskonnonopetus.fi -kouluttajat Mari Huotari ja Salla Vainio

keskiviikko 2. elokuuta 2017

Mitä kerron kuvista? Kuvien avulla lukuvuosi käyntiin.

Lukuvuoden alkaessa kuvat ovat mainio tapa kesämuistojen läpikäyntiin, tutustumiseen ja ryhmäyttämiseen tai oppilaiden ajattelun virittämiseen kohti tulevan vuoden aihepiirejä.
Katsomusaineissa kuvat voivat toimia mm. elämänkysymysten pohdinnan tukena. Kuvien kautta voidaan lähestyä myös oppiaineen sisältöjä ja keskeisiä käsitteitä.

Luovan ajattelun harjoituksia kuvien ja käsitteiden avulla.
Tästä blogista löydät kolme erilaista työskentelyä, jotka voit toteuttaa koulun alkessa joko oman ryhmäsi kanssa tai katsomusaineiden tunneilla.Oikeita vastauksia ei ole, eikä työskentelyssä oppilaiden tarvitse tietää kuvan taustaa tai mitä siinä tapahtuu. Usein oppilaat kuitenkin kiinnostuvat kuvista ja haluavat tietää niistä jotain, joten jos aika antaa periksi niin sukeltakaa ihmeessä myös kuvien teemoihin ja taustoihin. Voit käyttää valmiita taidekuvia ja sanakortteja (kirjoituksen lopussa liitteissä) tai valita omat. Sanoja voi myös keksiä yhdessä oppilaiden kanssa.


1. Miltä kesälomani näytti? (lomaterveiset)

Tarvikkeet: 1 kpl jokaista kuvaa yhdessä katsottavaksi

Hellettä vai koleaa? Miltä kesäsi näytti?
Katsostaan ensin kaikkia kuvia yhdessä. Oppilaat miettivät ensin rauhassa, mikä kuva vastasi heidän omaa kesälomaansa parhaiten. Kuvat sijoitetaan eri puolille luokkaa ja oppilaat menevät valitsemansa kuvan luo. Pohditaan yhdessä, millainen tunnelma eri kuvista välittyy ja mitä niissä ehkä tapahtuu. Halukkaat voivat samalla jakaa jonkun kesämuistonsa. Miksi he valitsivat juuri sen kuvan?

2. Puhuvat kuvat (samastuminen ja dialogi kuvan kanssa, työskentely pareissa / ryhmissä)

Tarvikkeet: 1 kpl jokaista kuvaa yhdessä katsottavaksi

Katsotaan ensin kaikkia kuvia yhdessä. Oppilaat valitsevat pareissa/ryhmissä jonkun kuvista ja miettivät, mitä siinä tapahtuu, mitä kuvan henkilöt tai asiat voisivat sanoa ja mitä kuvan ottamisen jälkeen voisi tapahtua. Tehtävänä on esittää tilanne muille ryhmille ja muut arvaavat, mistä kuvasta on kyse.

3. Yhdistä kuva ja sanat (luova käsitteellinen ajattelu, työskentely pareissa / ryhmissä)

Tarvikkeet: useampi kpl samaa kuvaa, pino sanakortteja per ryhmä


Mitkä sanat voisivat sopia kuvaan?
Kuvat ovat pinoissa sopivalla paikalla luokassa niin, että jokainen oppilas voi käydä rauhassa katsomassa niitä, valita itselleen yhden kuvan ja ottaa sen mukaansa. Tämän jälkeen oppilaat kokoontuvat ryhmiin ja kertovat muille ryhmäläisille, miksi valitsivat kyseisen kuvan.

Työskentelyn toisessa vaiheessa oppilaat valitsevat pöydällä olevista sanakorteista itselleen kolme sanaa. Ryhmäläiset voivat valita myös keskenään samoja sanoja. Kun kaikki ovat valinneet haluamansa sanat, oppilaat kertovat toisilleen, miten heidän valitsemansa sanat liittyvät heidän mielestään kyseiseen kuvaan.

Huom. Vieraat käsitteet voidaan selittää oppilaille. Myöskään tässä tehtävässä ei ole valmiita vastauksia eikä oppilaiden tarvitse tietää teosten taustoja! Tavoitteena on oppilaiden oman luovan ajattelun tukeminen.

https://www.uskonnonopetus.fi/upeat-kiertue-2017-2018/Liitteet:

Taidekuvat

Sanakortit kesäsanoista

Sanakortit uskonnon sanoista


Uskonnonopetus.fi sukeltaa tänä lukuvuonna Lue kuvaa -teemaan: luvassa on maksutonta koulutusta eri puolilla Suomea sekä maksutonta opetusmateriaalia verkossa. Lisätietoa Lue kuvaa - teemasta edellisestä blogikirjoituksestamme.

Tsemppiä töiden alkuun toivottavat Agricolan uskonnonpedagogiset kouluttajat 

Mari Huotari, Essi Ikonen, Raili Keränen-Pantsu ja Salla Vainio