tiistai 13. maaliskuuta 2018

Da Vinci -koodaillen kuvataiteen ja pääsiäisen jäljille

Huotari, A. & Ikonen, E. (2017). Löydät diasarjan täältä.
Miltä tuntuisi viettää hetki salapoliisina taiteen äärellä? Tutusta tai tuntemattomasta kuvasta on mahdollista kuoria monia eri tasoja kaikkia aisteja hyödyntäen ja toisaalta kuvan taustaan ja symboliikkaan perehtyen. Esimerkiksi Leonardo Da Vincin teos "Viimeinen ehtoollinen" (1498) voi johdattaa meidät monille eri poluille: voimme perehtyä teoksen kautta Da Vincin kiehtovaan elämään, renessanssin taiteeseen tai päästä kuvassa kuvatun pääsiäiskertomuksen jäljille.

1. Salapoliisina kuvan äärellä

Tänä keväänä minulla on ollut etuoikeus kiertää ympäri Suomea kouluttamassa opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille Lue kuvaa -työskentelymalliamme. Kuvan lukeminen aloitetaan kuvan kokemisesta ja kuvailusta kaikilla aisteilla. Valitun kuvan äärellä pohditaan, mitä värejä, ääniä, tuoksuja, makuja, liikettä, tunnelmia ja vaikkapa säätiloja kuvassa voi tuntea. Kuvasta voi havaita yllättäviäkin asioita, kun työskentely aloitetaan tällä tavalla eri aisteja hyödyntäen. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, ja kokemusten jakaminen yhdessä muiden kanssa kutsuu dialogiin kuvan äärelle. Kuvan katsominen yhdessä on omanlaistaan katsomusdialogia, sillä voimme nähdä saman kuvan hyvin monella eri tavalla.

Liisa Väisänen. Kuva: Salla Vainio
Kokemukset ja aistit ovat kuitenkin vain yksi taso kuvien lukemisessa. Syvemmälle kuvaan päästään, kun tutustutaan sen taustaan ja kieleen. Koulutuksissa mukana kiertänyt taiteen filosofi Liisa Väsänen totesi kuvan olevan oma kielensä - sitä voi opetella ja sillä on oma historiansa. Kuvan kielen opettelu antaa meille työkaluja ymmärtää ympäröivää kulttuuriamme, taidetta ja ihmisiä taiteen takana ja rikastaa myös omaa tulkintaamme kuvasta.

Lue kuvaa -materiaalimme tukee kuvanlukutaitoa ja kuvien kielen opettelua. Kuviin on upotettu taustatietoa kuvasta ja Liisa Väisäsen symboliselityksiä. Leonardo Da Vincin teoksesta "Viimeinen ehtoollinen" (1498) tehty interaktiivinen kuva avaa teoksen lähtökohtaa. Kuvan tutkiminen onkin eräänlaista salapoliisin työtä. Huomatkaa myös kuvaan upotetut tehtävät kuvan vasemmasta alalaidasta, joiden avulla voitte toteuttaa kuvanlukemisen pedagogisen mallin yhdessä oppilaiden kanssa.

Kuvanlukutaito on keskeinen taito uskonnonopetuksesssa, sillä uskonto näkyy monella tavalla meitä ympäröivässä taiteessa ja muissa kuvakulttuureissa. Esimerkiksi pääsiäiseen liittyvä kuvasto on ollut erittäin suuressa roolissa länsimaisessa taiteessa. Leonardo on teoksessaan kuvannut Jeesuksen viimeistä ateriaa. Tämä evankeliumien kertomus näkyy myös kristillisessä jumalanpalveluksessa ehtoollisen osana sekä pääsiäistä edeltävässä kiirastorstaissa. Se, onko kertomus tapahtunut juuri niin kuin Uudessa testamentissa kuvataan ei ole koulun yleissivistävän opetuksen kannalta olennaista. Kuvaus Jeesuksen viimeisestä ateriasta on osa globaalia kulttuurihistoriaa ja selittää omalta osaltaan kristinuskoon liittyviä tapoja ja uskomuksia.2. Osaatko lukea takaperin? Dialogia Leonardo Da Vincin kanssa

"Piirtäminen perustuu perspektiiviin, joka ei ole muuta kuin perinpohjaista tietämystä silmän toiminnasta." - Leonardon työpäiväkirjat

Kuva: Essi Ikonen
Lue kuvaa -materiaali kutsuu dialogiin sekä kuvan äärellä että kuvan kanssa. Kuvaan perehtymällä voi
päästä dialogiin myös kuvan tekijän kanssa. Emme voi keskustella Leonardo Da Vincin kanssa kasvokkain, mutta voimme tutustua Leonardon elämään ja ajatuksiin erilaisten historiallisten lähteiden kautta. Näin saamme uusia näkökulmia myös teokseen. Leonardo da Vinci kertoo -diasarjassa on Leonardon lyhyt elämäkerta, otteita hänen työpäiväkirjoistaan, esimerkkejä hänen muista teoksistaan sekä hänen käyttämistään tekniikoista. Taidehistorian aikajana asettaa Leonardon laajempaan historialliseen kontekstiin. Taiteilija kertoo -esitys sekä taidehistorian aikajana on upotettu myös ylläolevaan interaktiiviseen kuvaan.

On ollut ilo kohdata koulutuksissamme eri oppiaineiden opettajia ja kasvatusalan ammattilaisia myös peruskoulun ja lukion ulkopuolelta! Voit hyödyntää maksuttomia Lue kuvaa -materiaaleja myös esimerkiksi kuvataiteen, elämänkatsomustiedon, äidinkielen ja kirjallisuuden tai historian opetuksessa tai monialaisesti eri teemojen kautta lähestyen. Oppilaiden kanssa voi esimerkiksi kokeilla lukea, mitä Leonardo on kirjoittanut takaperin ja kirjoittaa omia viestejä:

Osaatko lukea takaperin? Huotari, A. & Ikonen, E. (2017)


Taitelija kertoo -diaesityksen ja taidehistorian aikajanan löydät viemällä hiiren taideteoksen vasempaan ylälaitaan.


Iloista kevään jatkoa toivottaen,

Mari Huotari, Uskonnonopetus.fi:n kouluttaja