perjantai 28. helmikuuta 2014

Toiminnallisuutta kiitos

Uskonto Ilmiönä ja mediassa

 • Kotitehtävien tarkastus ja keskustelua facebook -säännöistä ja käyttäytymisestä mobiililaitteita hyödyntäen
 • Uskonnon ulottuvuudet & ryhmätyö
 • Uskonto mediassa -tehtävä ATK -luokassa ja portfolioiden alulle laittaminen

Kotitehtävien tarkastus ja keskustelua facebook -säännöistä ja käyttäytymisestä

Viime kerralla tajusimme - kuten moni yläkoulun opettaja varmasti useasta ryhmästään - että tämä porukka kaipaa äksöniä. Keholleen, käsilleen, puhuen, nähden, kirjoittaen jne. Joten aloitimme tunnin heti käyttäen heidän omia älypuhelimiaan. Toiminnalla piti olla myös jokin pedagoginen mieli, joten kysyimme, kuinka moni oli mielestään tehnyt ensimmäisen kotitehtävän.  Jatkoimme myös facebook -keskustelua älypuhelimia nimettömänä käyttäen.

Oppilaat hiljenivät hyvin keskittyen vastaamaan ja kaikkien vastaukset näkyivät palkkeina tykin näytöllä. Keskustelimme vielä siitä, miten tehtävään olisi voinut saada hieman lisää syvyyttä ja miten tärkeää on vastata kysymyksessä kysyttyyn asiaan. Jatkoimme näkymällä facebook -ryhmästä, jossa tehtävät oli kommenttikentässä kaikkien nähtävillä ja päädyimme pohtimaan sosiaalisen median käytössääntöjä. Pyysin opiskelijoita vastaamaan kännyköillään siihen, millaisia sääntöjä heidän mielestään ryhmässä pitäisi noudattaa. Tarkastelimme tuloksia yhdessä näytöltä ja sovimme sitoutuvamme näihin. Postasin kuvan tästä facebook -ryhmäämme.Uskonnon ulottuvuudet & ryhmätyö

Kävimme oppilaiden kanssa läpi uskonnon ulottuvuuksia, eli sitä, mitä elementtejä kaikissa uskonnoissa ja uskonnollisissa ilmiöissä on, kuten kulttuurisia, moraalisia, kokemuksellisia, opillisia, yhteisöllisiä, kertomuksellisia ja perinteisiin liittyviä näkökulmia. Pohdimme myös voisiko näin Olympialaisten ollessa pinnalla urheilusta löytyä uskonnollisia elementtejä. Aluksi oppilaat löysivätkin esim. kristillisiä sanontoja ja symboleita sieltä, mutta vähitellen he näkivät myös, että urheilulla on kokemuksellinen, moraalinen ja yhteisöllinen ulottuvuus. Hyvää keskustelua jota olisi ollut ilo jatkaa. Siirryimme kuitenkin ryhmätehtävään, jossa jokaisen ryhmän tuli pohtia eri ulottuvuuksille sisältöjä. Tällä kertaa ihan paperia ja kynää käyttäen.
Purimme ryhmätyöt kosketustaululle SmartBoardille ja sen Notebook -ohjelmistoa käyttäen. Itse näen olennaisena sen, että opiskelijat pääsevät kosketustaululle. Näin tunnilla opiskelijat voivat kokea osallistuvansa aidosti opiskeluun, he saavat liikkua (mikä on kinesteettisille oppijoille tärkeää) ja heidän jälkensä näkyy opiskelussa. Opetuskeskustelu sujuu rennommin, kun ei tarvitse keskittyä kurinpitoon, vaan opiskelijatkin keskittyvät siihen mitä käsitellään, kun heilläkin on omat kätensä pelissä. Kosketustaulun pelkkänä esitystauluna pitäminen ei ole investoinnin näkökulmasta järkevää, koska sitä voi käyttää niin paljon monipuolisemmin, kuin vain open omana iPadina luokan edessä.

Kosketutauluohjelmistojen käytön etu luokkahuoneessa on pedagogisesti myös siinä, että työn saa sähköisesti talteen ja siirrettyä ryhmän alustalle, mistä opiskelija tai opettaja voi palata asiaan tarvittaessa. Lisäsin itse kuvan ulottuvuuksista myös facebook -ryhmäämme. Kun opiskelijoilla ei mene aikaa kirjoittamiseen, meillä jää aikaa enemmän keskusteluun ja tekemiselle. Osa tykkää tietenkin vielä kirjoittaakin ja sitä kautta monet oppivatkin paremmin. Toistolla.


Uskonto mediassa -tehtävä ATK -luokassa ryhmän facebook -alustalla


Opiskelijat tekivät tehtävää hyvin keskittyneenä ja kävivät hyvää porinaa myös keskenään ja meidän opettajien kanssa. Tehtävänanto oli ehkä aavistuksen liian haastava, sillä median ja uskonnon ulottuvuuksien yhdistäminen oli monelle sen verran haastavaa, että kävimme keskustelua vielä tunnilla käydyn ulottuvuus -kaavion avulla. Ulottuvuuksia tuli siis kerrattua urakalla.

Portfoliotyöskentelyn aloittaminen yhdessä oli järkevää. Toinen tehtävä oli selkeästi edelleen haastava, vaikka ulottuvuuksia oli käsitelty moneen kertaan. Kävimme läpi sen, missä kaikissa muodoissa Portfolion voi aloittaa. Olennaista oli se, että se löytyisi kurssin päättyessä yhdestä paikasta ja että sitä voisi tarvittaessa kesken kurssinkin tarkastella. Noin puolet opiskelijoista valitsi googleDriven käytön ja puolet Word -tiedoston. Wordin ongelma on siinä, etteivät opiskelijat pysty työstämään sitä kotikoneella, elleivät lähetä sitä sähköpostilla ATK -luokassa itselleen tai siirrä sitä oppimisalustalle. GoogleDrive avautuu missä tahansa, missä pääset nettiin.

Toinen Portfoliotehtävä:


Open muistilistaa:

 • Merkkaa wilmaan poissaolot ja myöhästymiset
 • Merkkaa itsellesi ylös face -ryhmästä ketkä ovat tehneet 1. tehtävän
 • Merkitse itsellesi ylös, mihin kukin opiskelija tekee portfoliotaan (kannattaisiko ensi kerralla vain määrätä, että paikka on googlerive ja avaat kaikille oman portfoliopohjan jo valmiiksi itse?)
 • Tulosta medialupalaput ensi kerraksi
 • Postaa faceen tunnilla käsitelty kaavio jos et sitä vielä ole tehnyt ja tarkista, että tehtävät ovat siellä

Sallan vinkkejä Socrativen käytöstä luokassa:

 • Huomioi opiskelijoiden mahdollisuus käyttää mobiililaitteita ja niiden nettiliittymät (Tässä ryhmässä yhdellä oppilaalla ei älypuhelinta ollut, joten hän sai lainata omaani)
 •  Ohjeista opiskelijoita menemään mobiililaitteidensa nettiselaimessa osoitteeseen m.socrative.com
 • Kirjoita taululle tai avaa tykin näkymään selkeästi osoite johon opiskelijoiden tulisi mennä (m.socrative.com) ja "pilviluokkasi" numero
 • Toisella selaimen välilehdellä avaa socrative ja kysymystyyppi, jonka haluat kysyä
 • Voit myös tehdä Manage questions -osiossa kysymyssarjoja. Itse tykkään käyttää eniten opetuskeskustelussa ad hoc toiminnallisuutta
 • Tarkastelkaa kysymyksiä yhdessä ja tallenna olennaiset vastaukset, joihin haluat vielä palata kyselyn jälkeen (ohjelmisto kysyy tätä automaattisesti)
 • Mikäli haluat saada perusteellisemmat ohjeet siitä, miten rekisteröiryä Socrativeen ja aloittaa kysymykset, katso koulutusvideoni aiheesta

keskiviikko 26. helmikuuta 2014

Kurssi alkaa


 Suunnitelmat  ensimmäiselle kerralle (2h): 

 • Esittäytyminen ja motivaation selvittäminen
 • Kurssin sisällöt, toimintatavat, aikataulut ja arviointi
 • Kurssialustalle (Facebook) pääsy ja ensimmäinen tehtävä Facessa kommentoiden

 

Miten se kaikki menikään

Esittäytyminen ja motivaation selvittäminen

Esittäytymisen tehtäväksi päätimme tällä kurssilla seuraavan: Kerro etunimesi ja jokin viimeisin kokemuksesi uskontoon liittyen. Opettajat kertoivat aluksi omansa arjen havainnoista mediassa ja lähipiirissä. Tämän jälkeen opiskelijat aloittivat omat tarinansa. Kokemuksia sukulaisten juhlista, matkalla tai kotona havainnoiduista asioista, rippileiristä ja katsotuista dokumenteista. Olin vaikuttunut. Opiskelijat osasivat eritellä sekä uskonnollisia tapahtumia omasta elämänpiiristään taitavasti, että kertoa havainnoistaan todella luontevasti. Keskustelu lähti käyntiin jo tässä, joten opettajien piilo-opetussuunnitelma Nro 1 tuli raksitettua: Lämmittely & tutustuminen - done.

Halusimme ennen kurssin sisältöjen esittelyä selvittää, miten motivoituneita opiskelijat ovat uskonnon opiskeluun. Otimme esiin Prometheanin ActivExpressionit (Suomen maahantuoja Hedcom), jotka olimme etukäteen jo rekisteröineet ja nimenneet uskonnollisten henkilöiden mukaan. Opiskelijat ihastelivat laitteita ja kertoivat, etteivät aiemmin olleet nähneet moisia. Samalla sain tietooni jatkoa ajatellen sen, että vain yhdeltä opiskelijoista puuttui älypuhelin nettiliittymällä. Voisimme siis ensi tunnilla käyttää jo oppilaiden omia mobiililaitteita. Expressioneiden etu tosin on se, että ne eivät tarvitse nettiyhteyttä, koska ne käyttävät hubin kautta radioyhteyttä. Toinen etu on se, etteivät opiskelijat voi chattailla keskenään niiden kautta tai liikkua netissä. Jos nämä asiat ovat opettajalle ehdoton nou nou, Expressionit voivat olla sinun juttusi.

Olin valmistellut kysymyksen opiskelijoille ActivBoard -kosketustaulujen ActivInspire -ohjelmistolla likert -asteikolla 1-4 (1 En lainkaan motivoitunut - 4 Olen todella motivoitunut) etukäteen. Laitoin kyselyn päälle play -nappulasta. Oppilaat käynnistivät vastausjärjestelmänsä ja valitsivat näytöltä oman numeronsa ja lähettivät vastaukset, jotka näimme välittömästi tietokoneeni näytöltä.  Olin positiivisesti yllättynyt heidän asenteidensa myönteisyydestä. Kurssin lopussa katsomme, miltä asenteet näyttävät kurssin jälkeen suhteessa uskontoon ilmiönä.Kurssin sisällöt, toimintatavat, aikataulut ja arviointi

 Kyselyn jälkeen kävimme läpi tekemämme lehtisen avulla kurssin sisällön, aikataulut, toimintatavat ja arvioinnin. Kurssin sisällön idean voit kurkata lehtisestä ja lukea suunnittelussamme huomioimamme näkökulmat aiemmasta blogitekstistä. Arvioinnissamme painottuvat "perinteisen" kokeen (30%) lisäksi tuntiaktiivisuus (30%), portfoliotyöskentely (30%) ja asenne (10%). Arvioinnissa mielenkiintoa herätti se, että tuntiaktiivisuuteen luettaisi positiivinen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. Kysymyksiä herätti sana portfolio, jota avasimme opiskelijoille. Muistiin itselle: Ensi tapaamisella on varattava aikaa portfolioiden aloittamiselle, jotta kaikki pääsevät siinä oikeasti alkuun.

Opiskelijat yllätti se, että käyttäisimme Facebookia kurssin alustana. "Miksei kukaan muu opettaja käytä Facebookia tunneilla?" Kaikui eri muodoissa useamman opiskelijan suusta. Koska kukaan muu ei ollut tämän porukan kanssa sosiaalista mediaa alustana käyttänyt, tiesin välittömästi, että se vaikuttaisi siihen, että meidän tulisi käydä läpi niin netiketti, kuin facebook -säännötkin.

Kurssialustalle (Facebook) pääsy ja ensimmäinen tehtävä Facessa kommentoiden

Kun työtoverini Piia kävi läpi opiskelijoiden kanssa vielä Portfolion merkitystä, kutsuin opiskelijoita ystävikseni facebookissa ja liitin heitä aiemmin avaamaani ryhmään. Facebookin käytössä koulussa kannattaa huomioida esimerkiksi seuraavat seikat:
 • Luo salainen tai ainakin suljettu ryhmä, jolloin oppilaiden kommentit tässä ryhmässä eivät näy muille facebook -kavereille.
 • Säädä asetukset niin, että vain ylläpitäjä voi lisätä tai hyväksyä ryhmään ehdotettuja jäseniä
 • Säädä asetuksia ryhmä arvioiden niin, että ylläpitäjä hyväksyy postaukset ryhmässä
 • Huomioi, ettei kaikki välttämättä kuulu facebookiin ja pohdi, miten vaihtoehtoisesti he voivat silti osoittaa aktiivisuuttaan ja saada samat tehtävät, jotka näkyvät FB:ssa.
Siirryimme ATK -luokkaan ja ryhmän intensiteetti ensimmäiseen tehtävän tekoon oli mieletöntä. Hiljaisuus, keskittyminen, kysymykset opelle ja naurunpyrskähdykset. Muistiin itselle: Tälle ryhmälle toiminnallisuus ja käsillä tekeminen ovat tärkeitä juttuja. Keskittyminen paranee heti, kun heillä on jotain, mitä kosketella ja mitä tehdä.Perinteiset bodarikuvaehdotukset heti jonossa opelle mutta hyväksyin ne siksi, että saisimme keskustelua aikaan siitä, miten tämä nyt sitten voisi liittyä uskontoon. Opiskelijan nopea vastaus: "Vahva usko itseensä". Hyväksytty. Postaan vielä seuraavan kerran luokan numeron ja aiheen facebookin seinälle ja kiinnitän sen ylimmäksi. Samaan aikaan 1. tehtävän vastauksia valuu tasaisena tahtina ryhmän seinälle ja muut kommentoivat toisten vastauksia. Tästä on hyvä jatkaa.

Ensi kertaan!

Opettajuus on takaraivossa

Huokailen ihastuksesta Piian kanssa. Ryhmä on aivan valloittava ja vielä kaupan päälle innostunut opiskelusta. Perussähläämistä on, mutta olisin tämän ikäisten kanssa huolestuneempi jos sitä ei olisi ja siitä selvitään napakalla otteella. Sovitaan, että kännykät ovat ensi kerralla laatikossa vain kun niitä ei käytetä äänestyksessä. Ja ihme ja kumma, sieltä se opettajuus vaan taas pöllähti. Ihan kun en olisi luokasta poissa ollutkaan.

Open muistilistaa: 

 • Wilmaan poissaolot
 • Wilman kautta kirje vielä vanhemmille hieman ehkä poikkeavista työtavoistamme
 • 1. tehtävä oppilaille jotka eivät ole facessa selväksi ja palautuspaikan varmistus: Wilma tällä kertaa
 • Medialupa tarvitaan, jotta voin postata oppilaidenkin kuvia ja töitä netissä - paper to be done
 • Ensi kerralla voidaan kokeilla vastausjärjestelmiä pilvipalvelun kautta
P.S. Jos sinua mietityttää miten olen muokannut kuvat tälle sivulle, käy kurkkaamassa ilmaispalvelu picmonkeyta ja editoi omia kuviasi mielin määrin! Alkuun pääset esim seuraamani blogin PinkBubblen tekijän hyvien vinkkien avulla. Iloa puuhasteluun!

tiistai 25. helmikuuta 2014

Pitkästä aikaa opena...miten se kaikki menikään?

Kyllä se siitä - ehkä

 Tänään sen tein. Opetin ihkaeläviä oppilaita neljän vuoden tauon jälkeen. Tunsin epävarmuutta kuin pieni auskultoiva tyttö: mietin aikataulua, kohtaamista, kurinpitotaitojani ja sisällöntuntemustani. Olisiko se kaikki tallella ja mitä jos en saakaan tätä 10. luokkaa aisoihin? Vaikka sain toimia vuosia uskonnon ja psykologian lehtorina eläkevirassa Janakkalan kunnan hyvän kokoisessa Tervakosken yhteiskoulussa ja lukiossa upeiden nuorten kanssa - ja muutamissa muissa paikoissa ennen sitä - rakentaen kokemustani, ei mikään poista sitä kokemusta, joka opettajalla on ennenkuin hän ensi kerran kohtaa uuden ryhmänsä. The tunne.

Minulla on siitä harvinainen työ, että saan opettaa tämän kevään uskonnon tunteja 10.luokalle oman työni ohessa. (Ja kuten kauppias sanoisi: Eikä siinä vielä kaikki...) saan opettaa ja jakaa tuntien suunnittelua puoliksi työtoverini Piia Junkkarin kanssa. Leipätyökseni täydennyskoulutan uskonnonopettajia Suomessa, kehitän uusia menetelmiä, testaan, koulutan ja kehitän edelleen. Jaan tietoa ja toivon saavani tietoa ja kokemuksia kentältä jotka voivat taas auttaa niin itseäni kuin muitakin tässä työssä eteenpäin.

Uskonnonopetuskeskusteluun en käytä tänään tätä huokaisua enempää, sillä tiedän, että Suomessa on tautisen lujaa ja laadukasta uskonnon opetusta. Koska testaan tänä keväänä erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja, ajattelin samalla blogata tunneistani siksi, että joku toinen voisi ehkä saada näistä omaan opetukseensa jotain ideaa tai antaa sellaisia minulle. Koska tämä on myös työtäni, näen, että tuntien pitämisestä voi hyötyä ehkä paremmin, jos voi seurata meidän tuntiemme kuulumisia ja tuntemuksia niiden edetessä.

Ensimmäisten tuntien valmistelua ja ohjelman suunnittelua

10. luokan tuntien suunnittelua helpottaa se, että tunnit ovat joka keskiviikko aamupäivisin kolme tuntia putkeen. Tämä mahdollistaa sen, että pystyimme suunnittelemaan kokonaisuuksia yläkoulun keskeisistä opetussuunnitelman teemoista. Halusimme ottaa siis luonnollisesti huomioon sen, että opiskelijamme ovat jo yläkoulussa käyneet läpi kaikki keskeiset OPSin sisällöt ja nyt voisimme sekä kerrata, että syventää heidän oppimaansa. Lehtisestä näet, miten teemoittelimme sisällöt, aikataulun, tavoitteet ja millaisiin toimintatapoihin, alustoihin ja käytänteisiin päädyimme.

Viimeisessä työssäni toimin opetusteknologiavalmistaja Prometheanin pohjoismaiden tiimissä opetuksen ja oppimisen konsulttina. Tuota ennen olin jo saanut käyttää teknologiaa, oppimisalustoja ja sähköisen maailman etuja työssäni opettajana ja opettajien kouluttajana. Kuitenkin se, että olen saanut kokeilla, käyttää ja kouluttaa ihmisiä teknologian käyttöön pedagogisesta näkökulmasta auttaa minua erilaisten teknologioiden hyödyntämisessä. Heti ensimmäisenä halusin siis varata käyttööni luokan, jossa on kosketustaulu, koska pedagogiikkani on jo muovautunut niin, että suunnittelen toiminnan ja opetuksen luokassa tavalla, joka olettaa teknologian olemassaoloa. Bad mistake!

Ihan varmuuden vuoksi kävin testaamassa, että luokan kiinteä kone varmasti löytää kosketustaulun tai jos ei, niin varmaankin voisin liittää siihen oman läppärini, jolta ajurit ja softat löytyvät. a) USB -piuha oli asennettu niin tiukoille, ettei sitä saa läppäriin, vaikka VGA -piuhan saisikin ja b) kosketustaulu on asennettu niin korkealle, ettei Erkkikään saisi sen oikeasta yläkulmasta (jos kuvittelet seinällä olevan ison iPadin) ikkunoita alapalkkiin tai kiinni c) kosketustaulu on asennettu niin, että lähiprojisoiva tykki on pitänyt asentaa liian alas (katto tulee vastaan) taulun ollessa siis suhteettoman korkealla, että kosketustoiminto häiriintyy aina keskeltä sivulle mentäessä. Ei varmaan olisi kiva käyttää iPadiakaan, jos aina keskeltä sivulle mennessä sormen täytyy "ajatella" ikäänkuin klikkaus onnistuisi 2 cm päästä vaikka sormi tabletilla onkin eri kohdassa. Auts!

Onneksi tietouteni riittää siihen, etten syytä teknologiaa, vaan tiedän sen toimivan, jos se on oikein asennettu. Siispä yhteys talon sisällä oikeisiin ihmisiin ja voila, meillä asiat hoituvat. Kiitos siitä seurakuntaopiston väelle! Myönnän, että manailin jo (edellisen työni pahimman kilpailijan) tuotetta useamman kuin kerran ja kaipasin tuttua ActivBoardia ja sen helppoa kynän napautusta, mutta hei, pedagogiikka ja sisälöt menevät kuitenkin arjessa edelle! Opettelen siis uudestaan toisen valkotaulun ohjelmistoa ja kaipaan sitä edellistä, toisessa luokassa saan oman läppärini kiinni tykkiin ja ehkä USB -piuhankin, joten voin sitten käyttää minulle tuttua ja turvallista tuoteperhettä.

Tämäkin kokemus oli minulle tärkeä muistutus siitä, miten valmistelu, testaus, teknologia, IT -tuki, asentajat ja niin moni muu asia toimivat yhteen - tai eivät toimi. Vaatii oma-aloitteisuutta ja viitseliäisyyttä, että ottaa laitteet haltuun ja huolehtii siitä, että ne toimivat. Yleensä kun ne saadaan kerran kuntoon ja löydetään vika, homma kyllä alkaa pelittämään.

Lupaan seuraavassa blogissani päästä jo siihen ensimmäiseen tapaamiseemme, joka oli tuntemuksistani huolimatta upea ja virkistävä.