maanantai 27. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Arvausleikki uskontoon liittyvistä merkkihenkilöistä

Opettajalle: 
Tehtävä sopii soveltaen alakoulun ylemmille luokille, yläkouluun ja lukioon.
Valmistautumisen voi antaa jo edellisellä tunnilla läksyksi tai käyttää siihen 15 minuuttia aikaa tunnin alusta. Etätehtävänä työskentely vaatii etälive-tunnin. Tehtävän voi rajata koskemaan vain kristinuskoon liittyviä henkilöitä tai vaikkapa vain Raamatun henkilöitä. Oppilaille voi myös antaa valmiin listan henkilöistä, joista he valitsevat henkilön. Tarkoitus on, että henkilöt ovat niin tuttuja, että niitä on mahdollista arvata.

Tehtävänanto:

Valitse jokin tunnettu uskontoon liittyvä henkilö. Etsi hänestä tietoa, niin että osaat vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

- Milloin hän on elänyt?
- Minkä uskonnon jäsen hän on? / Mihin uskontoon hän liittyy?
- Missä päin maailmaa hän on elänyt/ elää?
- Mitä merkittävää hän on tehnyt?
- Onko hänen olemassaolonsa tieteellisesti todistettu? 

Valmistaudu niin hyvin, että osaat vastata muiden tekemiin kysymyksiin kyllä tai ei. Jos et ole varma, niin silloin vastaat "En tiedä."
Mahdollisia arvattavia henkilöitä ovat Katarina von Bora ja Martin Luther.

Tarkoituksena on, että muut tekevät "kyllä tai ei" -kysymyksiä, joiden avulla he yrittävät saada selville kuka henkilö olet. Kun joku luulee tietävänsä, hän saa mahdollisuuden arvata. Jos arvaus menee väärin, hän putoaa tältä kierrokselta pelistä. Jos hän arvaa oikein, on hänen vuoronsa olla arvattavana. Jos hänet on jo arvattu, siirtyy vuoro seuraavalle. 


+ ekstra: Halutessaan voi myös pukeutua kyseiseksi henkilöksi


perjantai 24. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Ekumenia

Opettajalle: Tehtävä sopii sekä alakoulun ylemmille luokille, että yläkouluun. Tehtävä liittyy opetussuunnitelman sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon

OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.


OPS 7.-9. luokat: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.


Ohje oppilaalle:

1. Lue alla oleva teksti.

Kristinusko on maailman suurin uskonto. Kristittyjä on maailmassa noin 2,5 miljardia. Kristinusko on jakaantunut useisiin eri suuntauksiin. Suurimmat  suuntaukset ovat katolinen kirkko, protestanttiset kirkot sekä ortodoksinen kirkko. Protestanttisiin kirkkoihin kuuluvat muun muassa helluntailaisuus sekä luterilainen kirkko. Hieman alle 70% suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Maailmanlaajuisesti luterilaisia on kuitenkin kovin vähän. Noin 50% maailman kristityistä kuuluu katoliseen kirkkoon ja vain noin 3% luterilaiseen kirkkoon.

Kaikkia kristillisiä suuntauksia yhdistää usko yhteen Jumalaan. Kristittyjen pyhä kirja on Raamattu, jonka opetuksiin kristinusko pohjautuu. Kristityille Jumala on kolmiyhteinen eli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kristinuskossa opetetaan, että Jeesus on Jumalan poika ja hän kuoli ihmisten syntien takia. Kristityksi tullaan kasteessa. Ehtoollinen on pyhä toimitus kaikille kristityille. 

Joissain asioissa kristityt ovat keskenään erimielisiä. Yksi suurimmista kysymyksistä on se, että kuka voidaan kastaa. 
Katolilaiset, ortodoksit ja osa protestanteista (esim. luterilaiset) kastavat lapsia. He uskovat, että jumala antaa lapselle uskon. Osa protestanttisista kristityistä (esim. helluntailaiset) kastavat ihmisen vasta sen jälkeen, kun hän on tullut uskoon. Tätä kutsutaan uskovien kasteeksi ja se tapahtuu kokonaan upottamalla veden alle. Joskus tätä kutsutaan myös aikuiskasteeksi, koska pienten lasten ei ajatella ymmärtävän vielä uskoontuloa. Muita erimielisyyksiä on esimerkiksi se, kuka voi toimia pappina. Osa suuntauksista hyväksyy papeiksi vain miehet, osa myös naiset. 

Ekumenia on toimintaa, jonka tarkoituksena on yhdistää kristittyjä. Arkipäivän ekumeniaa on esimerkiksi se, että helluntailaiset, ortodoksit ja luterilaiset rukoilevat yhdessä. Virallisemmalla tasolla ekumenia tarkoittaa vaikkapa sitä, että eri suuntausten välillä käydään virallisia oppikeskusteluita. Näiden tarkoituksena on ymmärtää toisella tavalla uskovia sekä oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä. 


Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) ja kansainvälisesti Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ovat keskeisiä ekumeenisia järjestöjä. Ekumenian tunnuksena käytetään laivaa, jonka mastona on risti. 

2. Tutustu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sanastossa olevaan määritelmään ekumeniasta: https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Ekumenia

3. Tee muistiinpanoihisi miellekartta ekumeniasta. Voit halutessasi piirtää keskelle ekumeenisen liikkeen tunnuksen. Voit etsiä se kuvahaulla netistä: "ekumenia logo".Lisätietoa ekumeniasta löydät Suomen ekumeenisen neuvoston nettisivulta: www.ekumenia.fi

keskiviikko 22. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Ramadan (yläkoulu)

Opettajalle: Tehtävä liittyy 7.-9. -luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S2: Uskontojen maailma.

Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

Ohje oppilaalle:
1. Avaa sivusto: www.juhlakalenteri.fi

 • Napauta ylävalikosta kohtaa: "Kalenteri"
 • Valitse huhtikuu
 • Etsi huhtikuun päivistä se päivä, jossa lukee "Ramadan-paasto alkaa". Napauta sitä.
 • Napauta vielä "+ Lisätietoa juhlasta"
 • Lue ja opiskele teksti

 • Lue ja opiskele teksti

3. Kirjoita omin sanoin tiivistelmä ramadanista lukemiesi tekstien pohjalta. Huolehdi, että tiivistelmässä tulee esille ainakin seuraavat asiat:
 • Mikä on ramadan?
 • Ketkä paastoavat? Ketkä on vapautettu paastosta?
 • Milloin paastoava muslimi saa syödä ramadanin aikana?
 • Mikä on ramadanin hengellinen merkitys?
 • Mikä on iftar?
 • Mikä on id al fitr?
 • Miten korona vaikuttaa tämän vuoden ramadaniin?


Etätehtävä: Ramadan (alakoulu)

Opettajalle: Tehtävä liittyy 3.-6. -luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S2: Uskontojen maailma.


Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

Ohje oppilaalle: 
 • Etsi huhtikuun päivistä se päivä, jossa lukee "Ramadan-paasto alkaa". Napauta sitä.
 • Napauta vielä "+ Lisätietoa juhlasta"
2. Lue teksti
Taustatietoa:
Muslimi tarkoittaa islaminuskoista henkilöä.
Muslimeja asuu eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi tekstissä mainituista tataareista ja turkkilaisista monet ovat muslimeita, mutta eivät kaikki. Eri maissa, eri perheissä ja eri ihmisillä on erilaisia tapoja myös uskonnon suhteen. Tekstissä esiteltyjä tapoja noudattavat monet muslimit, mutta eivät kaikki. 

3. Kirjoita muistiinpanoihisi otsikko: Ramadan

4. Kirjoita virkkeiden alut muistiinpanoihisi ja keksi niille järkevä lopetus oppimasi mukaan. Kirjoita omin sanoin, älä kopioi tekstiä suoraan lukemastasi tietotekstistä. Huomaa, että näihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan eri oppilaat voivat keksiä erilaisia tiedollisesti oikeita lopetuksia.

a) Ramadan-kuukausi on..
b) Auringon laskiessa..
c) Ramadanin aikana muslimit syövät ainoastaan..
d) Paasto tarkoittaa sitä, että..
e) Paastovelvollisuus koskee..
f) Ramadanin tärkein yö on voiman yö, silloin..
g) Ramadan paasto päättyy..maanantai 20. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Keksi eettinen tarina (yläkoulu)

Opettajalle: Etätehtävä liittyy 7.-9. -luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S3: Hyvä elämä.

Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Ohje oppilaalle:
Kopioi alla oleva teksti itsellesi ja täydennä se ohjeiden mukaan.

Ystäväni [keksityn ystäväsi nimi] rikkoi pääsiäislomalla virallisia koronaohjeistuksia. [kerro tässä mitä hän teki]. Jotkut ajattelevat, että hän toimi väärin, koska [kerro tässä jotain syitä sille, miksi voisi ajatella ystäväsi toimineen väärin]. Toisaalta, jotkut ovat sitä mieltä että hän oli oikeutettu toimimaan niin, koska [kerro tässä miksi voisi ajatella että ystäväsi toimi hyväksyttävällä tavalla]. Ymmärrän häntä, sillä [kerro tässä mikä hänen toiminnassaan herättää sinussa ymmärrystä ja sympatiaa]. Toisaalta ajattelen, että [kerro mikä hänen toiminnassaan on sinulle vaikeaa hyväksyä]

keskiviikko 15. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: keksi eettinen tarina suklaamunan yllätyksestä (alakoulu)

Opettajalle: 

Etätehtävä liittyy 3.-6. -luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S3: Hyvä elämä.

Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Ohje oppilaalle:
tarvikkeet:
- kynä, sakset ja paperia
- pääsiäismunan yllätys
- kännykkä, jolla ottaa kuvat työstä
Söitkö loman aikana pääsiäismunia? Saitko niistä jonkin yllätyksen? Voit valita yhden niistä tämän tehtävän tekemiseen tai voit piirtää juuri sellaisen yllätyksen kuin haluat.
1. Keksi pääsiäismunahahmollesi eettinen valintatilanne, eli tilanne, jossa pitäisi päättää mikä on oikea ja hyvä tapa toimia. Käytä mielikuvitusta! Kirjoita se paperille. 
2. Leikkaa kaksi isoa puhekuplaa paperista. 
3. Kirjoita puhekupliin pääsiäismunahahmosi ajatuksia siitä, mitä hänen pitäisi tilanteessa tehdä. Kirjoita toiseen lappuun ne ajatukset, jotka ovat mielestäsi eettisesti oikein ja toiseen lappuun ne ajatukset, jotka ovat mielestäsi eettisesti väärin. Eettiset valintatilanteet ovat usein monimutkaisia, joten ei haittaa vaikka samoja ajatuksia olisi molemmilla puolilla, kunhan sinulla on joku syy siihen, miksi olet sijoittanut ajatukset valitulla tavalla. 
4. Aseta pääsiäismunayllätys ja puhekuplat pöydälle tai lattialle ja ota niistä valokuva.
5. Kirjoita joko vihkoon tai opettajan kanssa sovittuun paikkaan oma pohdintasi siitä, mikä sinun mielestäsi olisi keksimässäsi tilanteessa ollut oikea tapa toimia. 


keskiviikko 8. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Nuori kaukaisesta maasta - kuuntele ja keskustele

Opettajalle:
Tämä tehtävä sopii lukioon ja yläkouluun. Kuuntelutehtävän kertomus kertoo turvapaikanhakijan kokemuksista ja sopii esimerkiksi ihmisoikeuksien, moraalisen toiminnan ja sen rajoitteiden sekä kansalaistottelemattomuuden käsittelyyn. Suosittelemme, että opettaja kuuntelee tai lukee tarinan ensin itse ja arvioi sen soveltuvuuden omalle ryhmälleen. On hyvä antaa opiskelijoille mahdollisuus työstää kertomuksen herättämiä tunteita joko opettajan tai opiskelijaryhmän kanssa. Keskustelukysymyksiä varten opiskelijat kannattaa jakaa valmiisiin ryhmiin, jotta kukaan ei jää yksin. Esimerkiksi Meetsissä tai Teamsissa opettaja voi tehdä valmiit ryhmät etukäteen ja näin varmistaa, että myös hän pääsee niihin vierailemaan.

Kertomuksen taustaa:
Kertomus kuuluu moninaisuus-oivallus-dialogi eli MOD-koulutuskokonaisuuteen. Kertomuksen taustalla on useamman ihmisen tosielämän tarinat. MOD:issa tähdätään yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, ja osallistavat menetelmät sekä dialogisuus ovat keskeisiä toiminnalle. Kertomus on mukaelma Anna-Leena Klemetti-Faleniuksen alkuperäisestä kertomuksesta.


Ohje opiskelijalle:

1. Kirjoita itsellesi ensin kertomuksen henkilöt:

- äiti
- nuori
- tyyppi
- poliisi
- matkustaja
- matkustajan puoliso
- matkustajan lapsi
- lentoemäntä

2. Kuuntele tai lue kertomus

3. Keskustelkaa pienissä ryhmissä seuraavista kysymyksistä:
a) Millaisia ajatuksia ja tunteita kertomus herätti?
b) Kenen näkökulma kosketti eniten? Miksi?
c) Miten kertomus voisi tästä jatkua?
d) Kerro muulle ryhmälle, millaiseksi kuvittelit Nuoren. Sukupuoli? Ikä? Perhetausta? Vertailkaa mielikuvianne.
e) Kuka mielestäsi olisi voinut auttaa kertomuksen nuorta eniten?
f) Kenen/keiden velvollisuus olisi ollut auttaa nuorta matkan varrella?
g) Millaiset asiat vaikuttavat siihen, että meidän on vaikea toimia oikein, vaikka tietäisimme, mikä on oikein?

4. Tutustu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen: www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/ 
a) Mieti, mihin kaikkiin artikloihin kertomus liittyy.
b) Muuttuuko ajatuksesi eri henkilöiden vastuista perusteluineen, jos niitä katsotaan ihmisoikeuksien kautta?
Sopikaa, miten tehtävät käydään läpi: keskustellen ryhmissä tai yksilötehtävänä kirjallisesti.


perjantai 3. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: pääsiäisen ja joulun ajan rituaalit kristillisessä maailmassa

Tehtävä sopii lukioon ja soveltuvin osin myös yläkouluun. Tehtävän tekemiseen tarvitaan englanninkielen taitoa.


Ohje opiskelijalle:
1. Tutustu alla oleviin lähteisiin.
2. Laadi kaksi käsitekarttaa, toinen pääsiäisestä, toinen joulusta. Pohdi erityisesti miten luokittelet tiedot käsitekarttaan. Voit valita itse luokitteluperusteen. Nimeä työsi sen mukaisesti. Esim. jos karttasi otsikko on "Eri maiden kiinnostavimmat pääsiäisperinteet", karttasi näyttää hieman erilaiselta kuin kartta, jonka otsikko on "Mitä yhteistä on Suomen, Ukrainan, Filippiinien ja Espanjan pääsiäisperinteissä?" Huolehdi kuitenkin, että otsikkosi on sellainen, että eri kirkkokuntien erityispiirteet tulevat esille.Pääsiäinen
a) Perustietoa pääsiäisestä Suomen ev.lut. kirkon sivuilla:
https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/paasiainen
b) Pääsiäisen viettoa Ukrainassa:
https://sukofamily.org/ukrainianrussian-orthodox-easter-traditions/
c) Pääsiäisen vietto Filippiineillä:
https://www.catholicsandcultures.org/philippines-holy-week-takes-penitential-tone
d) Video: Semana santa Espanjassa:
https://www.youtube.com/watch?v=OCbdrjUNoeM

Syventävää tietoa pääsiäisen vietosta eri tunnustuskunnissahttps://guardian.ng/sunday-magazine/ibru-ecumenical-centre/why-christians-have-different-approach-to-marking-easter/
Joulu
a) perustietoa joulusta Suomen ev.lut. kirkon sivuilla:
https://evl.fi/kirkossa/pyhapaivat/joulunpyhat#98563bf8
b) lyhyt video meksikolaisesta posada-perinteestä:
https://www.youtube.com/watch?v=QKnCAiN4k-w
c) video kristittyjen israelilaisten joulunvietosta:
https://www.youtube.com/watch?v=2MoipnfntSs
d) artikkeli venäläisestä joulunvietosta:
https://www.independent.co.uk/life-style/orthodox-christmas-when-why-how-russia-celebrate-date-14-january-greek-greece-catholic-church-a7512666.html

torstai 2. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: kristillinen musiikki maailmalla

Tämä etätehtävä sopii sekä lukioon, että yläkouluun.
Tehtävä on ideoitu Suomen uskonnonopettajain liiton Facebook-ryhmässä.
Tehtävän toisen osan tekeminen vaatii opiskelijalta perustietoja eri kirkkokunnista.

Ohje opiskelijalle:

a) Levyraati:

Kirjoita muistiinpanoihisi soittolistan esiintyjät:

1. Hillsong
2. Meseret Mebrate
3. Ladysmith Black Mambazo
4. Lauren Daigle
5. Janella Salvador
6. Иису́сова
7. Sistine chapel choir
8. Lecrae
9. Saving Grace
10. Piia Vitanen
11. LAST
12. Diante do Trono
13. Sione Liti

Kuuntele soittolistan kappaleet ja anna kullekin kappaleelle arvosana 4-10.https://www.youtube.com/playlist?list=PLw8CPCwAE5qTNXxRiUj7bY2kVUDDKpig3 

b) Tehtävä:
1. Valitse yksi kappale, joka liittyy ortodoksiseen perinteeseen. Perustele, mistä tunnistit sen.
2. Valitse yksi kappale, joka liittyy katoliseen perinteeseen. Perustele, mistä tunnistit sen.
3. Valitse yksi kappale, joka liittyy johonkin protestanttiseen perinteeseen. Perustele, mistä tunnistit sen.


Etätehtävä pääsiäisen tapahtumista: yhdistä kuva ja tarina

Sopii alakouluun ja yläkouluun.

Ensi sunnuntaina on palmusunnuntai ja siitä alkaa pääsiäisviikko, jota kutsutaan myös hiljaiseksi viikoksi. Tässä valmis tarina sekä pieni yhdistelypeli, jonka avulla oppilas tutustuu pääsiäisen keskeisimpiin tapahtumiin ja keskiaikaiseen eurooppalaiseen taiteeseen.

OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.OPS 7.-9. luokat: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.


Oppilaan ohje:

1. Lue tarina pääsiäisen tapahtumista osoitteessa: https://www.pearltrees.com/s/file/preview/217033609/Intro.pdf?pearlId=298137064  
2. Mene soitteeseen https://www.educaplay.com/learning-resources/5349934-paasiaispeli.html
3. Paina Start. (jos väliin tulee mainos, paina 'skip ad')
4. Yhdistä teksti ja kuva klikkaamalla niitä peräjälkeen.
5. Sanonta "pestä kätensä jostain asiasta" on saanut alkunsa tästä kertomuksesta. Selvitä mitä se tarkoittaa (esim. Google- haulla). Keksi esimerkki jossa käytät sanontaa.
5. Mieti yksi tai kaksi kysymystä tekstistä ja kuvista. Jakakaa kysymykset luokan oppimisalustalla ja miettikää yhdessä vastauksia niihin.

Iloa pääsiäisen odotukseen!


P.S. Oppilaille voi antaa tehtäväksi tutustua oheiseen kuvaukseen virpomisperinteesta ja etävirpoa mahdollisimman monta ihmistä.Virpomisperinteessä yhdistyy Venäjältä ja itäisestä Suomesta peräisin oleva virpomisperinne ja läntisen Suomen trulliperinne.

Idän ortodoksisessa perinteessä koristelluilla pajunoksilla virvottiin perheenjäseniä, sukulaisia ja lähimpiä naapureita. Tällä muisteltiin sitä, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja ihmiset vastaanottivat hänet juhlien ja heiluttamalla palmunoksia. Virpomisen tarkoitus oli toivottaa kaikkea hyvää ja Jumalan siunausta.

Trulliperinne on tullut meille Ruotsista. Sana trulli tulee ruotsin kielen sanasta troll, joka tarkoittaa peikkoa ja nykyisin myös noitaa. Trullit olivat alunperin syrjäytyneitä vanhoja naisia, jotka kulkivat pitkäperjantain ja pääsiäislauantain välisenä yönä leikkaamassa eläimiltä karvoja tai nahanpalasia, jotta saisivat naapuritalon onnen itselleen. Jumalan suojelevan vaikutuksen ajateltiin olevan juuri tuona yönä kaikkein heikoin Jeesuksen kuoleman vuoksi. Länsi-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla virpomispäivä onkin perinteisesti ollut pääsiäislauantai.


Lähde: Uskontotuntiunelmia (2019) luokka pukeutuu pääsiäiseen)keskiviikko 1. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Levyraati kristillisestä musiikista

Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun. 
Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon.

OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

OPS 7.-9. luokat: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Ohje oppilaalle:

1. Kirjoita muistiinpanoihisi allekkain:
a) Palestrina
b) Novospassky
c) Immanuel
d) Project 86
e) Hillsong
f) Audile
g) virsi 600
h) Väsyneet maan

2. Kuuntele linkistä 
https://www.youtube.com/playlistlist=PLw8CPCwAE5qSsgDkAOm4JG31gKKLroer2
soittolista, jossa on kahdeksan kappaletta.

3. Kirjoita kunkin musiikin jälkeen muistiinpanoihisi oikeaan kohtaan kyseisestä kappaleesta arvio:
a) arvosana 4-10
b) kolme sanaa, jotka sinulle tulivat mieleen tätä kuunnellessa

LISÄTEHTÄVÄ:
Selvitä seuraavien sanojen merkitykset ja kirjoita ne lyhyesti muistiinpanoihisi:
a) Kyrie
b) Immanuel
c) Goljat


perjantai 27. maaliskuuta 2020

Etätehtävä pääsiäisestä

Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun. 
Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon.

OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

OPS 7.-9. luokat: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.


Ohje oppilaille:

1. Katso ja kuuntele linkistä LEGO-pääsiäistarina (Linkin kautta näkyy yhteensä seitsemän lyhyttä videota, joiden kesto yhteensä noin 11 minuuttia. Videoiden taustalla luetaan Lasten Raamattua.)
Videoissa kerrotaan kristinuskon pyhän kirjan, Raamatun, mukaan pääsiäisen tapahtumat.

https://www.youtube.com/watch?v=j77Cor8cXbU&list=PL6FB88662B5650F86

2. Laadi kännykällä kuvaukset seuraavista pääsiäisen ajan juhlista ja käsitteistä. Käytä emojeita. Ota näistä kuvakaappaukset.

a) palmusunnuntai = Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin
b) kiirastorstai = Jeesus ja 12 opetuslasta nauttivat ehtoollisen
c) pitkäperjantai = Jeesus ristiinnaulitaan
d) pääsiäinen = Jeesuksen ylösnousee kuolleista
e) hiljainen viikko = palmusunnuntaista alkava viikko, joka päättyy pääsiäiseenEsimerkiksi joulun voisi kuvata emojeilla näin.

keskiviikko 25. maaliskuuta 2020

Etätehtävä kristillisestä kasteesta

Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun. 
Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon.

OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

OPS 7.-9. luokat: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Ohje oppilaalle:

1) Tee vihkoon tai muistiinpanoihisi vastausruudukko. Kirjoita allekkain numerot yhdestä kymmeneen. Myöhemmin vastaat kuhunkin kohtaan joko a, b tai c.
2) Katso YouTubesta video: https://www.youtube.com/watch?v=sj5AroRDVAc&t=21s
3) Vastaa kysymyksiin ja merkitse vastaus muistiinpanoihisi.Kysymykset:

1. Minkä tahon kanssa video on tehty kaupallisessa yhteistyössä?
a) Opetushallitus
b) Suomen evankelis-luterilainen kirkko
c) eduskunta

2. Kuinka monta kertaa pappi valelee vettä kastettavan päähän kasteessa?
a) kerran
b) kahdesti
c) kolmesti

3. Mihin uskontoon liittyy mikve-allas?
a) juutalaisuuteen
b) kristinuskoon
c) islamiin

4. Kuka kastoi Raamatun mukaan Jeesuksen Jordan-joessa?
a) Herodes
b) Johannes
c) Pilatus

5. Millä nimellä tunnetaan Jeesuksen antama käsky: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."
a) kaste- ja lähetyskäsky
b) rakkauden kaksoiskäsky
c) kultainen sääntö

6. Mikä on katakombi?
a) muinainen roomalainen kastekappeli
b) maanalainen hautakäytävä
c) pyhä toimitus kristinuskossa

7. Ensimmäinen kastettu Rooman keisari oli Konstantinus Suuri. Milloin hänet kastettiin?
a) vauvana
b) 15-vuotiaana
c) juuri ennen kuolemaa

8. Mitkä ovat luterilaisen kirkon sakramentit?
a) kaste ja konfirmaatio
b) kaste ja ehtoollinen
c) ehtoollinen ja rippi

9. Kuka sanoi, että kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan käskyyn sisältyvä ja Jumalan sanaan yhdistetty vesi?
a) keisari Konstantinus
b) Martin Luther
c) paavi

10. Mikä on tutkimusten mukaan suomalaisille vanhemmille tärkein syy kastaa lapsi?
a) perinne ja tavat
b) usko Jumalaan
c) haluavat antaa lapsen itse päättää uskosta
torstai 19. maaliskuuta 2020

Etätehtävä: uskonnot, katsomukset ja ruoka

Tehtävä maailmanuskontoihin liittyen annettavaksi esimerkiksi etätehtäväksi oppilaille. Sopii alakoulun ylemmille luokille, sekä yläkouluun.


Kosheria noudattavan McDonald'sin kyltti Jerusalemissa.
Monessa uskonnossa on ruokaan liittyviä tapoja ja ohjeita.

Juutalaisuus
- Toorassa annetaan tarkat ohjeet siitä, mitä saa syödä ja mitä ei.
- Uskonnollisesti puhdasta ruokaa kutsutaan nimityksellä koser eli kosher.
- Ennen ruokailu ohjeistetaan pesemään kädet.
- Keskeisimmät ruokasäädökset
 • ei sianlihaa
 • ei veriruokia
 • ei riistaeläimiä
 • ei liha- ja maitotuotteita samalla aterialla
 • vain tavallisia kaloja (joilla on evät ja suomut) saa syödä
 • ei mereneläviä, kuten simpukoita ja katkarapuja

Halal-elintarvikkeita myyvän liikkeen
ikkuna Malmilla, Helsingissä.
Islam
- Koraanissa ja Haditheissa ohjeistetaan mitä ja miten saa syödä.
- Halal tarkoittaa islamissa sallittuja asioita. Ruuan osalta sillä tarkoitetaan niitä ruokia, joita muslimien on sallittua syödä.
- Puhtaus on tärkeää ja ennen ruokailua pestään kädet.
- Keskeisimmät ruokasäädökset
 • ei sianlihaa
 • ei veriruokia
 • ei alkoholia sisältäviä ruokia tai juomia

Kristinusko
- Kristinuskossa ei ole varsinaisia ruokasäädöksiä.
- Osa protestanttisista kristityistä kuitenkin välttää käyttämästä alkoholia ja osa myös liharuokia, koska pitää ihmisen kehoa Pyhän Hengen temppelinä ja siksi sitä sitä pitää kohdella hyvin.

Hindulaisuus
- Osa hindulaisista on kasvissyöjiä, koska jokainen elävä olento on henkinen sielu ja sellaisen tappaminen aiheuttaa huonoa karmaa.
- Karman laki tarkoittaa syyn ja seurausten lakia. Hindulaisuudessa uskotaan, että jos ihminen elää hyvin tämän elämän, hän saa hyvän elämän maan päällä myös kuoleman jälkeen. Huonot teot aiheuttavat huonoa karmaa, joka kostautuu seuraavassa elämässä. Lopullinen tavoite on kuitenkin vapautua jälleensyntymistä.  
- Keskeisin ruokasääntö:
 • ei naudanlihaa
Otteita muiden uskontojen ruokasäädöksistä
- buddhalaisuus: osa buddhalaisista kasvissyöjiä 
- Jehovan todistajat: ei veriruokia
- MAP-kirkko: ei kahvia, teetä eikä alkoholia
- Hare Krishna: kasvisruoka siunataan, jonka jälkeen sen karmakertymä on vähäistä. Ei syösä sipulia eikä sieniä. 


Otteita erilaisista ruokakatsomuksista
- veganismi: syödään vain kasviperäisiä tuotteita eli ei mitään eläinperäistä kuten lihaa, maitoa, kananmunia tai karkkejä, joissa on liivatetta. Liivate tehdään eläinten luista.
- freeganismi: tavoitteena syödä niin, että ei tueta suuria ruokatuottajia eikä varsinkaan monikansallisia yhtiöitä. Tavoitteena vähentää luonnonvarojen käyttöä ja siksi ruokaa etsitään esimerkiksi kauppojen roskiksista.
- ilmastomyönteinen ruokavalio: Pyritään syömään niin, että ilmasto kärsii mahdollisimman vähän. Ei jätetä ruokaa. Suositaan satokauden tuotteita ja lähiruokaa, jotta ruuan kuljettamisesta tulisi mahdollisimman vähän päästöjä. Maitotuotteet ja liha on minimissään, koska niiden ilmastovaikutukset ovat suuret.


TEHTÄVÄ:
- Lue ajatuksella yllä oleva teksti.
- Valitse jokin alla olevista tapahtumista ja laadi siihen ruokalista.
- Jos sinulla on kotona lehtiä, leikkaa niistä kuvia ruuista, joita tarjoat. Voit myös halutessasi piirtää kuvat. Kirjoita kuvatekstit, joissa kerrot mitä ruuissa on. 


Tapahtumat:
a) 12-vuotiaan synttärijuhlat. Vieraina uskonnottomia, juutalaisia, kristittyjä ja muslimeita.
b) 15-vuotiaan konfirmaatiojuhlat. Vieraina uskonnottomia ja kristittyjä. Osa vieraista myös vegaaneja.
c) Perheen tupaantuliaisjuhlat. Vieraina uskonnottomia ja muslimeita. Osa vieraista haluaa syödä niin, ettei ilmasto kärsi.
d) Nimiäisjuhlat. Vieraslistalla uskonnottomia, kristittyjä ja juutalaisia. 
e) Pariskunnan treffi-ilta. Toinen hindulainen ja toinen uskonnoton vegaani.
f) Ystävien illallinen. Toinen freegani ja toinen muslimi.
tiistai 17. maaliskuuta 2020

Etätehtävä: kirkkovuoden juhlat

Tehtävä kirkkovuoden juhlista annettavaksi esimerkiksi etätehtäväksi oppilaille. Sopii alakoulun ylemmille luokille, sekä yläkouluun.

Kirkkovuosi alkaa 1. adventista ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Tärkeimmät kirkkovuoden juhlat ovat pääsiäinen, joulu ja helluntai.

Adventti aloittaa joulun odotuksen. Ennen joulua on neljä adventtisunnuntaita. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina kirkoissa lauletaan Hoosianna-hymni. Sana hoosianna tarkoittaa ”Auta”.  Neljänä adventtisunnuntaina sytytetään yhteensä neljä adventtikynttilää.

Jouluna kristityt muistelevat Jeesuksen syntymää. Varsinainen juhlapäivä on joulupäivä, 25.12. Suomessa kuitenkin usein joulun juhlinta aloitetaan jo edellisenä päivänä eli aattona. Raamatun mukaan Jeesus syntyi tallissa ja hänet laitettiin nukkumaan seimeen eli eläinten syöttöastiaan.

Loppiainen on itämaan tietäjien muistopäivä. Silloin muistellaan itämaan tietäjiä, jotka toivat Jeesus-vauvalle lahjaksi kultaa, mirhaa ja suitsukkeita. Loppiainen on tammikuun 6. päivänä.

Kirkkovuoden tärkein juhla on pääsiäinen, jolloin kristityt juhlivat Jeesuksen ylösnousemista eli kuolleista heräämistä. Pääsiäinen on niin suuri juhla, että sitä ennen on 40 päivää kestävä paasto, jolloin valmistaudutaan pääsiäisen riemuun. Paasto alkaa laskiaisesta ja päättyy pääsiäiseen. Osa kristityistä jättää paaston ajaksi ruokavaliostaan lihan ja maitotuotteet pois. Paaston merkitys on keskittyä hengellisiin asioihin ja olla hyvä lähimmäisilleen.

Pääsiäistä edeltävää viikkoa kutsutaan hiljaiseksi viikoksi eli piinaviikoksi. Se alkaa palmusunnuntaista, jolloin muistellaan Jeesuksen saapumista aasilla Jerusalemiin. Seuraavana torstaina on kiirastorstai, jonka merkitys on ehtoollisen asettaminen. Tällöin muistellaan Jeesuksen ja opetuslasten viimeistä illallista. Raamatun mukaan Jeesus vangittiin tämän jälkeen ja seuraavana päivä ristiinnaulittiin. Pitkäperjantai on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuoleman muistopäivä. Kristinuskossa opetetaan, että suru kuitenkin päättyi iloon, koska pääsiäisenä Jeesuksen hauta oli Raamatun mukaan tyhjä. Kristinuskon mukaan Jeesus heräsi henkiin kuolleista eli ylösnousi.

Kristityt viettävät helatorstaita 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Tällöin juhlitaan Jeesuksen taivaaseen nousemista. Kymmenen päivää helatorstain jälkeen taas on helluntai, jolloin Raamatun mukaan Pyhä Henki laskeutui opetuslapsille. Helluntaita pidetään myös kirkon syntymäpäivänä.

Kesäkuun lopulla on juhannus, jonka kristillinen merkitys on Johannes Kastajan muistopäivä. Johannes kastoi Jeesuksen Jordan-joessa.

Syksyllä on vähemmän kristillisiä juhlia. Mikkelinpäivää vietetään alkusyksystä. Se on enkelien päivä. Sana mikkeli tulee enkeli Mikaelista.

Pyhäinpäivä on marraskuussa vietettävä juhla, jolloin muistellaan kuolleita läheisiä. Moni vie tällöin kynttilän haudalle.


1.     Lue teksti.
2.     Piirrä vihkoosi seuraavat asiat ja päättele mihin juhlaan ne liittyvät. Kirjoita juhlan nimi kuvan viereen.
·      palmunoksa
·      neljä kynttilää
·      risti
·      tyhjä hauta
·      enkeli
·      vesi
·      seimi
·      kolme lahjapakettia
·      leipä ja viini
·      taivas
·      kirkko
·      hautakynttilä


maanantai 16. maaliskuuta 2020

Etätehtävävinkkejä kootusti sisältöalueesta: kristinusko

Tähän blogiin kootaan vinkkejä kristinuskon opiskeluun alakouluun ja yläkouluun. 

Alakoulu ja yläkoulu


Arvaa kuka kristinuskon / Raamatun henkilö olen?https://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-arvausleikki-uskontoon.html

Ekumenia https://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-ekumenia.html

Pääsiäiskertomus, yhdistelytehtävä sekä virpomista
http://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-paasiaisen-tapahtumista.html

Levyraati kristillisestä musiikista
tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa:lhttp://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-levyraati-kristillisesta.html

Video + emoji -tehtävä pääsiäisestä

tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa:
http://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/03/etatehtava-paasiaisesta_27.html

Videolinkki + tehtäviä kasteesta
tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa:
http://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/03/etatehtava-kristillisesta-kasteesta.html


Tutustu luterilaiseen kirkkoon: https://www.thinglink.com/card/1019580169125363713
a) Tutustu nettilinkkiin. Lue jokainen pallukka.
b) Mikä asia oli sinulle mielenkiintoisin luterilaisessa kirkossa?
c) Mainitse yksi uusi asia, jonka opit.
d) Mikä jäi mietityttämään? Mistä olisit halunnut saada lisää tietoa?


Tutustu ortodoksiseen kirkkoon: https://www.thinglink.com/scene/1055079288484659201
a) Tutustu nettilinkkiin. Lue jokainen pallukka.
b) Mikä asia oli sinulle mielenkiintoisin ortodoksisesta kirkossa?
c) Mainitse yksi uusi asia, jonka opit.
d) Mikä jäi mietityttämään? Mistä olisit halunnut saada lisää tietoa?

Vertaile luterilaista ja ortodoksista kirkkosalia
https://www.thinglink.com/card/1019580169125363713
https://www.thinglink.com/scene/1055079288484659201
a) Tutustu nettilinkkeihin. Lue jokainen pallukka.
b) Mitä yhteisiä asioita on luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa?
c) Mitä sellaista on luterilaisessa kirkossa, jota ei ole ortodoksisessa kirkossa?
d) Mitä sellaista on ortodoksisessa kirkossa, jota ei ole luterilaisessa kirkossa?

Kirkkovuoden juhlat
Tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: 

http://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/03/kirkkovuoden-juhlat.html

Vanha testamentti: Kuka minä olen?
 Lue esittelyt ja päättele kuka on kyseessä. Voit käyttää apunasi myös nettiä.
Henkilöt: 
Ruut, Simson, Mooses, Joosef, Daavid, Eeva, Salomo, Saara, Nooa, Jaakob, Ester, Joona

1.     Olen Raamatun mukaan maailman ensimmäinen nainen.
2.     Rakensin arkin ja otin sinne perheeni ja eläimiä.
3.     Mieheni on Abraham. En uskonut, että voisin enää saada lapsia näin vanhana. Siksi nauroin, kun minulle luvattiin lapsi.
4.     Minulla on 12 poikaa ja tytär.
5.     Olen isäni Jaakobin lellikki. Muut veljet olivat minulle kateellisia ja heittivät minut tyhjään kaivoon. Jouduin myöhemmin orjaksi Egyptiin.
6.     Äitini pelasti henkeni laittamalla minut vauvana Niilin jokeen kaislakorissa. Kasvoin Egyptin faraon hovissa. Myöhemmin ymmärsin, että olen israelilainen ja johdatin kansani pois Egyptin orjuudesta.
7.     Olen Persian kuninkaan puoliso. Pelastin juutalaiset Hamanin suunnittelemalta surmalta.
8.     Sain jumalalta käskyn mennä Niniven kaupunkiin. En totellut ja jouduin ison kalan vatsaan. Lopulta kala sylkäisi minut ulos Niniven rannalle.
9.     Olen erittäin vahva mies ja revin leijonan omin käsin hengiltä. Voimieni salaisuus oli hiukseni, joita ei ollut koskaan leikattu.
10.  Olen nainen, jonka puoliso kuoli ja lähdin anoppini kanssa vieraaseen maahan.
11.  Olen Israelin kuningas Saulin jälkeen. Voitin nuorena poikasena kaksintaistelussa jättiläismäisen Goljatin.
12.  Olen Israelin viisas kuningas. Tulin kuninkaaksi Daavidin jälkeen. Rakennutin Jerusalemiin hienon temppelin.  

Syventävä tehtävä:
Etsi lisätietoa yhdestä henkilöstä. Piirrä henkilö ja kirjoita hänelle puhekupla, jossa kirjoitat minä-muodossa keskeisimmät asiat hänen elämästään ja ajatuksistaan.


Uusi testamentti: Kuka minä olen?
 Lue esittelyt ja päättele kuka on kyseessä. Voit käyttää apunasi myös nettiä.Henkilöt:
Jeesus, Maria, Joosef, Paavali, Pontius Pilatus, Pietari, Martta, Johannes Kastaja, Tuomas, Juudas
1.     Olen Jeesuksen äiti.
2.     Kastoin Jeesuksen Jordan-joessa.
3.     Olen Jeesuksen opetuslapsi. En uskonut Jeesuksen ylösnousseen, ennen kuin näin hänen haavansa.
4.     Olen Jeesuksen opetuslapsi. Kielsin tuntevani Jeesuksen kolme kertaa.
5.     Jeesus oli minun ja siskoni luona kylässä. Siskoni kuunteli Jeesuksen opetuksia ja minä jouduin tekemään kotihommia yksin.
6.     Olen puuseppä ja Jeesuksen isä.
7.     Olin Jeesuksen opetuslapsi. Sain 30 hopearahaa ja kavalsin Jeesuksen.
8.     Olin maaherra Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikaan. Ajattelin, että Jeesus on syytön, mutta tuomitsin hänet kuitenkin kuolemaan.
9.     Vihasin aluksi kristittyjä. Sitten koin, että Jeesus ilmestyi minulle ja minut kastettiin. Levitin myöhemmin kristinuskoa ympäri Välimeren aluetta.
10.  Kristityille minä olen Messias ja Jumalan Poika.

Syventävä tehtävä:
Etsi lisätietoa yhdestä henkilöstä. Piirrä henkilö ja kirjoita hänelle puhekupla, jossa kirjoitat minä-muodossa keskeisimmät asiat hänen elämästään ja ajatuksistaan.


Reformaatio
Nettisivusto reformaatiosta. Sisältää monenlaisia myös muihin oppiaineisiin.
https://koulujakirkko.evl.fi/materiaalit/reformaation-teemat-koulussa/reformaation-teemat-koulussa/?fbclid=IwAR2CPHi5FS12f_pdw-FebAxAUPJTSRhuq_iY55_wIfborTkdvFRaWRG3gkY


Yläkoulu

Joulun ja pääsiäisen rituaalit
tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: 
https://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-paasiaisen-ja-joulun-ajan.html

Kristinuskon moninaisuus maailmassa
Tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa:
https://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-kristillinen-musiikki.html


Raamattu
Katso artikkelista video: Raamattu (kesto noin 27 minuuttia)

1.     Miksi ei ole oikein sanoa, että Raamattu on yksi yhtenäinen teos?
2.     Kerro kolme keskeistä asiaa Vanhasta testamentista.
3.     Kerro kolme keskeistä asiaa Uudesta testamentista.
4.     Mikä asia videosta jäi sinulle epäselväksi tai jäi mietityttämään?


Usko osana identiteettiä
1.     Kerro helluntailaisuuden kastekäsityksestä.
2.     Mitä Uskontojen uhrit -järjestön puheenjohtaja pitää järjestönsä tehtävänä?
3.     Miten vanhoillislestadiolainen Matilda kuvaa uskoaan?


Lukio

Joulun ja pääsiäisen rituaalit
tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: 
https://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-paasiaisen-ja-joulun-ajan.html

Kristinuskon moninaisuus maailmassa
Tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa:
https://uskontotuntiunelmia.blogspot.com/2020/04/etatehtava-kristillinen-musiikki.html