keskiviikko 22. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Ramadan (yläkoulu)

Opettajalle: Tehtävä liittyy 7.-9. -luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S2: Uskontojen maailma.

Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

Ohje oppilaalle:
1. Avaa sivusto: www.juhlakalenteri.fi

 • Napauta ylävalikosta kohtaa: "Kalenteri"
 • Valitse huhtikuu
 • Etsi huhtikuun päivistä se päivä, jossa lukee "Ramadan-paasto alkaa". Napauta sitä.
 • Napauta vielä "+ Lisätietoa juhlasta"
 • Lue ja opiskele teksti

 • Lue ja opiskele teksti

3. Kirjoita omin sanoin tiivistelmä ramadanista lukemiesi tekstien pohjalta. Huolehdi, että tiivistelmässä tulee esille ainakin seuraavat asiat:
 • Mikä on ramadan?
 • Ketkä paastoavat? Ketkä on vapautettu paastosta?
 • Milloin paastoava muslimi saa syödä ramadanin aikana?
 • Mikä on ramadanin hengellinen merkitys?
 • Mikä on iftar?
 • Mikä on id al fitr?
 • Miten korona vaikuttaa tämän vuoden ramadaniin?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti