keskiviikko 8. huhtikuuta 2020

Etätehtävä: Nuori kaukaisesta maasta - kuuntele ja keskustele

Opettajalle:
Tämä tehtävä sopii lukioon ja yläkouluun. Kuuntelutehtävän kertomus kertoo turvapaikanhakijan kokemuksista ja sopii esimerkiksi ihmisoikeuksien, moraalisen toiminnan ja sen rajoitteiden sekä kansalaistottelemattomuuden käsittelyyn. Suosittelemme, että opettaja kuuntelee tai lukee tarinan ensin itse ja arvioi sen soveltuvuuden omalle ryhmälleen. On hyvä antaa opiskelijoille mahdollisuus työstää kertomuksen herättämiä tunteita joko opettajan tai opiskelijaryhmän kanssa. Keskustelukysymyksiä varten opiskelijat kannattaa jakaa valmiisiin ryhmiin, jotta kukaan ei jää yksin. Esimerkiksi Meetsissä tai Teamsissa opettaja voi tehdä valmiit ryhmät etukäteen ja näin varmistaa, että myös hän pääsee niihin vierailemaan.

Kertomuksen taustaa:
Kertomus kuuluu moninaisuus-oivallus-dialogi eli MOD-koulutuskokonaisuuteen. Kertomuksen taustalla on useamman ihmisen tosielämän tarinat. MOD:issa tähdätään yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, ja osallistavat menetelmät sekä dialogisuus ovat keskeisiä toiminnalle. Kertomus on mukaelma Anna-Leena Klemetti-Faleniuksen alkuperäisestä kertomuksesta.


Ohje opiskelijalle:

1. Kirjoita itsellesi ensin kertomuksen henkilöt:

- äiti
- nuori
- tyyppi
- poliisi
- matkustaja
- matkustajan puoliso
- matkustajan lapsi
- lentoemäntä

2. Kuuntele tai lue kertomus

3. Keskustelkaa pienissä ryhmissä seuraavista kysymyksistä:
a) Millaisia ajatuksia ja tunteita kertomus herätti?
b) Kenen näkökulma kosketti eniten? Miksi?
c) Miten kertomus voisi tästä jatkua?
d) Kerro muulle ryhmälle, millaiseksi kuvittelit Nuoren. Sukupuoli? Ikä? Perhetausta? Vertailkaa mielikuvianne.
e) Kuka mielestäsi olisi voinut auttaa kertomuksen nuorta eniten?
f) Kenen/keiden velvollisuus olisi ollut auttaa nuorta matkan varrella?
g) Millaiset asiat vaikuttavat siihen, että meidän on vaikea toimia oikein, vaikka tietäisimme, mikä on oikein?

4. Tutustu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen: www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/ 
a) Mieti, mihin kaikkiin artikloihin kertomus liittyy.
b) Muuttuuko ajatuksesi eri henkilöiden vastuista perusteluineen, jos niitä katsotaan ihmisoikeuksien kautta?
Sopikaa, miten tehtävät käydään läpi: keskustellen ryhmissä tai yksilötehtävänä kirjallisesti.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti