tiistai 13. marraskuuta 2018

Hallituksen kärkihankkeessa uskontolukutaito ja katsomusdialogien ohjaus opettajan tulevaisuuden taitoja


Yliopistojen yhteishanke tähtää opettajankoulutuksen kehittämiseen uskontolukutaidon ja katsomusdialogien ohjauksen taitojen vahvistamiseksi


Vieraskynä: Jasmin Riekkinen, Itä-Suomen yliopisto


Koulumaailma ja yleisesti yhteiskunta on moninaistunut. Se on luonut uudenlaisia haasteita opetustyöhön. Katsomusaineiden opettajilta vaaditaan esimerkiksi monilukutaitoja ja katsomuksellisen dialogin ohjausta. Laaja-alainen pätevyys on avainasemassa, jotta opettajat voivat tarjota oppilaille laadukasta opetusta. Tämän mahdollistamiseksi katsomusaineiden opettajankoulutuksen tulee kehittyä.

”21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen” -hanke


Syksyllä 2018 käynnistyi Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen OKM:n rahoittama kehittämishanke ”21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen”. Hanke pyrkii tutkimusperustaisesti opettajankoulutuksen kehittämiseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan aineenopettajankoulutuksen katsomusopettajille antamia valmiuksia. Tutkimusaineistoa kerätään opiskelijoilta, opettajilta ja rehtoreilta. Kentän näkökulma on erityisen arvokas ja hankkeessa toimii moniammatillinen arviointityöryhmä, jossa on mukana mm. opetustoimen, täydennyskoulutuksen, opettajien, pedagogisen järjestön ja talouselämän edustajia sekä rehtoreita ja opiskelijoita. Hanke tuottaa mallin, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää yleisesti opettajankoulutusta. Lisäksi hanke antaa suosituksia opintojaksoihin sekä siinä kehitetään sovellettavia malliopintojaksoja.

Hankkeen tavoitteena myös täydennyskoulutus


Kuva: uskonnonopetus.fi arkisto: Opettajia koulutuksessa Turussa
Opettajaksi opiskelevat eivät ole ainoita, joita uudet haasteet koskevat. Työssäkäyvät opettajat ovat varmasti myös huomanneet uusien taitojen tarpeen. Esimerkiksi uskontolukutaito osana monilukutaitoja sekä katsomuksellisen dialogin ohjaus ovat arkipäivää katsomusaineiden opettajien työssä.  Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 2014 esitetään, että monilukutaito on esimerkiksi sanallisesti, kuvallisesti tai audiovisuaalisesti saadun tiedon tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja. Näitä taitoja tarvitaan, jotta kykenee tulkitsemaan ympäröivää maailmaa ja hahmottamaan kulttuurista monimuotoisuutta. Kouluissa monilukutaitoja harjoitellaan, jotta oppilailla olisi valmiudet hankkia tietoa sekä yhdistellä, muokata ja arvioida sitä eri tilanteissa ja ympäristöissä.

Monilukutaitoihin kuuluvat esimerkiksi informaatio-, teknologia- ja medialukutaito. Uskontolukutaito on yksi monilukutaidon osa-alue. Uskontolukutaidolla tarkoitetaan, että opetuksessa uskonto ymmärretään tärkeäksi osaksi kulttuuria ja siihen liittyen jokaisella henkilöllä tulisi olla perustietämys uskontoon liitettävistä asioista. Eri näkemysten ja katsomusten välinen kunnioitus on lähtökohtana niiden väliselle keskustelulle, joka ihannetilanteessa päättyy dialogiin. Dialogissa on mahdollista käsitellä erilaisia näkökulmia, kyseenalaistaa perinteisiä näkemyksiä ja saada uusia merkityksiä asioille.

Kuva: Varpu Heiskanen
Katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittämisen lisäksi hankkeen yhtenä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa täydennyskoulutusta yhteistyössä eri tahojen kanssa. Näin tutkimuksen avulla saatu tieto siitä, millaista pätevyyttä katsomusaineiden opettajilta vaaditaan, auttaa myös valmistuneita työssäkäyviä opettajia. Täydennyskoulutuksen avulla on mahdollista kehittää työssäkäyvien opettajien pätevyyttä uusien vaatimuksien osalta. Tavoitteena on, että kehittämishankkeen tulokset ja tuotetut mallit sekä täydennyskoulutus aidosti vastaisivat kentän tarpeisiin.

Lisätietoja hankkeesta:

Hanketta johtaa Itä-Suomen yliopistossa professori Martin Ubani ja Helsingin yliopistossa professori Arto Kallioniemi. Hankkeessa työskentelee Itä-Suomen yliopistossa projektitutkija Kaisa Viinikka ja tutkimusavustaja Jasmin Riekkinen. Seurakuntaopisto on mukana hankkeen yhteistyökumppanina.

Kutsumme kaikki mukaan rakentamaan entistäkin parempaa suomalaista opettajuutta ja seuraamaan hanketta verkkosivuilta.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti