tiistai 2. tammikuuta 2018

Koululaiset osallisiksi kulttuuriperinnöstä taidemateriaaleilla työskennellen

Hyvää alkanutta kulttuuriperinnön juhlavuotta! Tiesitkö, että Euroopan komissio on julistanut vuoden 2018 Kulttuuriperintövuodeksi? #EuropeForCulture -teemavuoden tavoite on kannustaa yhä useampia tutustumaan monimuotoiseen eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan samalla sen merkitystä omassa arjessa. Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Niinpä päätimme tässä blogissa esitellä työskentelyn, joka tukee teemavuotta ja jossa perehdytään vuoden ja kaiken uuden alkaessa sopivasti renessanssin aikakauteen Michelangelon Aatamin luomisesta tehdyn interaktiivisen kuvan pohjalta ja tehdään omia interaktiivisia kuvia. Blogipostauksen lopussa on ohjeita Thinglinkin käyttöön opetuksessa. Työskentely on mahdollista toteuttaa myös ilman teknologiaa.


Miksi luoda taiteen klassikoista materiaalia opetuskäyttöön?

Taideteoksista tehtyjä interaktiivisia kuvia tuottamalla halusimme tukea mm. oppilaiden kuvanlukutaitoa: kykyä kokea ja tarkastella taideaarteita, perehtyä niiden taustaan ja symboliikkaan sekä työstää omaa tulkintaa niistä tuottamalla ja luomalla itse. Interaktiiviset kuva ovat oiva väline opetussuunnitelman laaja-alaisessa osaamisessa mainitun monilukutaidon (L4) edistämiseen, sillä ne mahdollistavat kuvien, kirjoitetun tekstin, videoiden ja äänen yhdistämisen verkossa yhteen kohteeseen. Thinglink -kuviamme ja niiden rikasta sisältöä voi hyödyntää erilaisissa oppilastöissä ja projekteissa vaikka oppilaiden omia mobiililaitteita hyödyntäen: kuvat sisältävät myös valmiita tehtäväehdotuksia ja ideoita monialaiseen työskentelyynkin kuvan kautta. Näin tuetaan myös tieto- ja viestintäteknologista osaamista (L5) unohtamatta kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2) tai muita laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.
Michelangelo Buonarottin (1475-1564) teos Aatamin luominen on hyvä esimerkki eurooppalaisen kulttuuriperinnön monimuotoisuudesta, sillä siinä yhdistyvät renessanssin ajan humanismi, antiikin vaikutteet sekä kristinusko ja juutalaisuus. Alla interaktiivinen kuvamme käyttöösi ja vinkkejä kuvan hyödyntämiseen, joista voit soveltaa itsellesi ja oppilaillesi parhaalla tavalla.1. Perehtyminen renessanssin aikakauden taiteeseen

a) Virittäytyminen moniaistisesti: Aloittakaa työskentely tarkastelemalla Michelangelon kuvaa Löydät ohjeet tähän seuraamalla Koe ja kuvaile -kuvaketta taidekuvan vasemmasta laidasta. Tässä vaiheessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, eikä oppilaiden tarvitse vielä tietää mitään aiheesta. Kuvan kokeminen virittää oppilaat tiedolliseen työskentelyyn yhdessä moniaistisesti ja voi avata jo ehkä tutusta ja "kuluneestakin" kuvasta uusia virkistäviä tuntemuksia.


b) Perehtyminen teemaan ja tiedonhaku: Tämän jälkeen oppilaat voivat etsiä vastauksia alla
oleviin tai esittämiisi kysymyksiin hyödyntäen interaktiiviseen kuvaan upotettua taustatietoa, kuten taidehistorian aikajanaa, Michelangelon elämäkertaa ja symboliselityksiä, jotka löytyvät kuvan vasemmasta yläkulmasta linkkeinä ja tageina eli pieninä pisteinä ympäri kuvaa.

  • Kuka teoksen on tehnyt ja milloin?
  • Mitä teos esittää? Mikä on teoksen aihe tai teema?
  • Mitä ajatuksia tai kysymyksiä teema sinussa herättää?
  • Mitä taiteen aikakautta teos edustaa? Mitä kyseisen aikakauden taiteelle tyypillisiä piirteitä teoksessa on havaittavissa? Mitkä aiheet olivat tyypillisiä kyseisen aikakauden taiteelle?
  • Mitä teoksella on mahdollisesti haluttu viestiä? Miten sen viesti toimii tässä ajassa ja kulttuurissamme Suomessa? Miten se toimisi jossain todella erilaisessa kulttuurissa?


c) Tuottamisvaiheen suunnittelu: 

Ohjaa oppilaat etsimään muita renessanssin taideteoksia muistuttaen heitä tekijänoikeuksien huomioimisesta ja hakemaan tietoa valitsemastaan teoksesta esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla. Heidän valitsemansa kuva voi toimia tuotettavan Thinglink -kuvan pohjana.

  • Kuka teoksen on tehnyt ja milloin? Mitä tekijän elämästä tiedetään?
  • Mitä teos esittää? Mikä on teoksen aihe?
  • Mitä renessanssin taiteelle tyypillisiä piirteitä teoksessa on havaittavissa?
  • Mikä kuvassa kiinnostaa, miellyttää tai ärsyttää sinua?
  • Mitä teoksen hahmot voisivat sanoa, huudahtaa, kysyä tai ajatella?
Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat tuottaa oman taideteoksen, joka ilmentää taiteen aikakaudelle tyypillisiä piirteitä tai aiheita. Käsin tuotettu taideteos voidaan kuvata digitaaliseen muotoon, jolloin sitä voi hyödyntää samalla tavoin Thinglink-kuvan pohjana.

Jo suunnitteluvaiheessa ohjaa oppilaat pohtimaan, missä muodossa tai sovelluksessa he haluavat tallentaa löytämänsä tiedot. Oppilaat voivat hakea verkosta kuvaansa linkitettävää lisämateriaalia, esimerkiksi renessanssin aikakauden musiikkia löytyy Youtubesta.

d) Tuottamisvaihe - materiaalin kokoaminen

Interaktiivinen kuva mahdollistaa kuvien, videoiden ja äänitiedostojen monipuolisen hyödyntämisen. Oppilaat voivatkin taltioida materiaalia ääneksi, videoksi tai kuvaksi tableteilla ja puhelimilla, jolloin he voivat itse kertoa ja esittää löytämänsä asiat suullisesti ja linkittää ääni- tai videotiedostot kuvaan. Lisäksi palveluun voi lisätä tekstiruutuja ja linkkejä ulkopuolisille sivustoille. Muistakaa merkitä kuviin lähdetiedot ja tekijät.

2. Ohjeita Thinglink-palvelun käyttöön

Thinglinkin perustaja Ulla Engeström on avannut kattavasti interaktiivisten kuvien luomisen prosessia opetuksessa monilukutaidon edistämisen näkökulmasta. Lisäksi palvelun blogista löytyy ohjeet Thinglink-luokkahuoneen perustamiseen oppilaskäyttöä varten. Luodakseen kuvia oppilaat tarvitsevat omat, luokan tai opettajan tunnukset palveluun.


3. Sovella työskentelyä eri taidehistorian aikakausiin

Thinglink-kuviemme rakenne selitettynä Hugo Simbergin kuvassa.
Voit soveltaa työskentelyä ja tehdä Thinglink -kuvia myös muista taidehistorian aikakausista. Lue kuvaa -materiaalimme tarjoaa tällä hetkellä interaktiiviset kuvat seuraavista teoksista:

Renessanssi:

Suomen kultakauden taide:

Kuviin on liitetty tietoa teoksen symboliikasta, diaesitys tekijän elämästä, tehtäviä sekä taidehistorian aikajana. Lisäksi materiaaliin kuuluu valmiita monialaisia työskentelykokonaisuuksia eri teoksista nousevien teemojen pohjalta. Seuraavista kansioista löydät interaktiivisia kuvia, tulostettavia taidekortteja sekä muita maksuttomia materiaaleja opetukseen.

Vinkkilinkkejä:


Tervetuloa EDUCAan 26.1.-27.1. Uskonnonopetus.fi:n osastolle 6n78 tutustumaan opastetusti materiaaleihin ja kuulemaan lisää Lue kuvaa -hankkeesta ja muusta toiminnastamme! Uskonnonopetus.fi -Facebook -sivumme tykkäystä vastaan (näytä älypuhelimeltasi osastolla tykänneesi) 100 ensimmäiselle painettu taidekortti symboliselityksineen ja tehtävineen perjantaina ja lauantaina. Kannattaa olla nopea, taidekuvia on jaossa vain rajoitettu määrä.Tammikuisin terveisin,

Mari Huotari, kouluttaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti