perjantai 14. elokuuta 2015

Elämäntaitoja koulusta: Dialogitaitoja kymppiluokan ja maahanmuuttajaluokan yhteisopetuksessa

Erilaista ussaa! –materiaali julkaistaan 17.9.2015 Tässä kirjoitussarjassa esitellään taitolähtöisen oppimiseen suunnitellun materiaalin käyttökokemuksia eri luokka-asteilla. 

Viime keväänä kymppiluokkalaisten uskonnon kurssin suoritukseen kuului pienen esityksen/opetushetken pitäminen maahanmuuttajaryhmälle. Yksi ryhmä päätti käyttää Erilaista ussaa! –materiaalia ja opettaa sen avulla maahanmuuttajille kertomuksen Laupiaasta samarialaisesta.

Oppilaat valmistautuivat laminoimalla tunnekortteja ja Laupiaan samarialaisen tapahtumakortteja sekä kääntämällä Raamatun tekstin Laupiaasta samarialaisesta englanniksi. Opetustuokio alkoi kertomuksen lukemisella ääneen sekä suomeksi että englanniksi. Tämän jälkeen oppilaat jakoivat opiskelijat 4-5 hengen ryhmiin ja jakoivat ryhmille tapahtumakortit sekä tunnekortit. 

Ryhmien tehtävänä oli järjestää kuvat oikeaan järjestykseen. Tämän jälkeen ryhmien tuli valita tunnekortteja jotka heidän mielestään liittyivät kertomuksen johonkin kohtaan. Lopuksi kaikki ryhmät kertoivat muille mitä tunnekortteja olivat valinneet ja miksi. 

Työskentely sujui hyvin vaikka kyseessä oli suuri ja vaihtelevalla kielitaidolla varustettu ryhmä. Kuvien ja korttien käyttö helpotti työskentelyä kun oppilaiden ei tarvinnut olla pelkän kielellisen ilmaisun varassa. 

Kuvat auttoivat ryhmäläisiä ymmärtämään toinen toisiaan: sanojen puuttuessa oli mahdollista osoittaa kuvaa jolloin joku toinen ehkä tiesi haussa olevan sanan ja saattoi auttaa. Samalla opiskelijat oppivat myös uusia sanoja. Useammassa ryhmässä kuului sinnikästä sanan ”hämmästys” toistamista.

Erityisesti minua ilahdutti huomata, miten helposti työskentely kirvoitti ryhmissä eettistä pohdintaa ja keskustelua. Tunteiden liittäminen kertomuksen tapahtumiin näytti väistämättä nostavan esiin kysymyksiä hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä. Tehtävänasettelun väljyys ehkä vaikutti siihen, että opiskelijoiden ajatukset vaikuttivat hyvin rehellisiltä ja aidoilta.

Tässä lyhyessä työskentelyhetkessä ei päästy kovin syvälle kertomuksen tematiikkaan tai vuoropuheluun, mutta pidemmässä työskentelyssä olisi mahdollista esimerkiksi pyytää ryhmiä valitsemaan jokin kertomukseen liittyvä kohta tai teema joka heissä herätti ajatuksia ja työstää siitä jonkinlainen esitys, tai lähteä tarkemmin selvittämään kertomuksen sisältöä ja taustaa. 


Opettajana oli hienoa olla sivustaseuraajana kun oppilaat hoitivat upeasti hetkensä opettajana,
auttoivat, neuvoivat ja ohjasivat toimintaa. Haittapuolena työskentelytavassa oli korttien leviäminen sikin sokin pöydille työskentelyn jälkeen. Mutta iloisella mielellä keräilimme ja järjestimme ne yhdessä opettajaoppilaiden kanssa tunnin jälkeen: työskentely oli sujunut kokonaisuudessaan erinomaisesti.Essi Ikonen
Erilaista ussaa! -hankkeen koordinaattori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti