torstai 16. huhtikuuta 2015

Teknologia lapsen osallisuuden vahvistajana

Huomenna puhun ITK- päivillä lempiaiheestani: Siitä miten teknologian avulla voidaan tuoda lapsen ajattelua näkyväksi sekä aktivoida ja osallistaa lasta. Antaa lapselle ääni. Tällä kertaa näkökulmanani on varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus.

Tämä aihe on ollut lähellä sydäntäni viimeiset 10 vuotta. Siitä asti kun astuin esikoiseni syntymän jälkeen uudestaan luokkahuoneeseen ja sain käyttööni kaikki "pelit ja vehkeet", eikä koulutusta vielä ollut olemassa. Ei ollut sosiaalista mediaa, josta hakea ideoita rönsyävistä idearyhmistä eikä naapuriluokan Irmaa, joka olisi kertonut omasta tavastaan hyödyntää laitteita. Käärin hihat ja kokeilin, erehdyin, opin ja opettelin oppilaiden kanssa. Empatiaterveiset kaikille rakkaille Janakkalan kunnan Tervakosken yhteiskoulun ja lukion oppilaille!

Huomenna avaan tarinapedagogiikan ja kodutuksen prosesseja, jotka antavat upean mahdollisuuden kurkistaa lapsen fantasiamaailmaan samalla, kun kasvattaja saa välineitä omaan työhönsä lapsen kehitystä tarkkaillessaan. Teema nousee työstäni, jossa kehitämme ja koulutamme uskonnonopetuksessa hyödynnettäviä menetelmiä.


Esiopettajaystäväni Minna Jussilan kanssa olemme aiemmissa töissäni kohdanneet ja oivaltaneet yhdessä, miten teknologiaa hyödyntämällä voidaan saada upeaa vääntöä lasten oppimisen innostajaksi ja esim. katsomusten väliseen dialogiin ja emootioiden käsittelyyn. Prosessissa vahvistetaan helposti uuden OPSin (2016) laaja-alaisen oppimisen tavoitteita, kuten ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Sain olla viime syksynä puhumassa samasta aiheesta Minnan kanssa Helsingin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa järjestetyssä Uskontokasvatuksen Symposiumissa. Pidimme aiheesta työpajaa, joka sai todella positiivisen palautteen. Tapahtuman pohjalta kirjoitettiin artikkelikokoelma Uskonto lapsuuden kulttuureissa, jonka yhdessä artikkelissa avaan tätä teemaa syvällisemmin.

Mikäli et satu olemaan ITK:ssa, mutta aihe kiinnostaa, voit katsoa aiheesta Minnan ja lasten kanssa tekemämme
  • videot I ja II  • tutustua Preziin, jonka vedän huomenna tai
     

Kirjapajan luvalla julkaisen tässä artikkelini johdannon, jonka perusteella voit arvioida, voisiko artikkeli antaa sinulle eväitä omaan työhösi.

Anna lapselle ääni
Teknologia lapsen osallisuuden
vahvistajana
 

Salla Vainio

 

Johdanto

"Käsittelen tässä artikkelissa niitä mahdollisuuksia ja välineitä,
joita teknologian pedagoginen ja hyvin perusteltu käyttö
voi tuoda varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen uskonto- ja
katsomuskasvatuksen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen
piirissä käytetään usein termiä mediakasvatus kuvaamaan
sitä, miten teknologian mielekäs käyttö voi vahvistaa lapsen
osallisuutta tai sen kokemista. Mediakasvatus onkin nostettu
yhdeksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteita tukevaksi
aihekohtaiseksi kokonaisuudeksi jo vuonna 2007. Tällöin
Stakes on linjannut mediakasvatuksen olevan osa ajanmukaista
varhaiskasvatusta ja suositellut kuntien ja yksiköiden
ottavan aiheen tarkastelun kohteeksi (Stakes 2008). Uudistuva
esiopetuksen opetussuunnitelma (OPH 2012a) nostaa
tieto- ja viestintäteknologian (TVT) hyödyntämisen jo yhdeksi työtavaksi varhaiskasvatuksessa tukien näin mediakasvatuksen aihepiiriä. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten teknologian käyttö ja mediakasvatus laajemmin ymmärrettynä voivat palvella yhtenä työvälineenä muiden joukossa laadukkaan varhaiskasvatuksen sekä uskonto- ja katsomuskasvatuksen toteuttamista.

Näkökulmana artikkelissa on lapsen osallisuuden ja kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen niissä prosesseissa, joissa teknologiaa hyödynnetään, ei teknologia itse. Artikkelissa media-, uskonto- ja katsomuskasvatus yhdistyvät menetelmien ja sisältöjen luodessa luonnollisen vuoropuhelun, jossa
osallisuus ja kokonaisvaltaisuus huomioidaan. Pyrin avaamaan artikkelissa sitä, mitä välineitä mediakasvatus ja teknologian mielekäs käyttö voi antaa varhaiskasvattajalle lapsen kehityksen seuraamiseen ja arviointiin. Teknologialla tarkoitetaan tässä yhteydessä tieto- ja viestintäteknologiaa
mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti eli erilaisia konkreettisia laitteita, kuten mobiiliteknologiaa tabletteineen ja älypuhelimineen, kosketustauluja, pelikonsoleita ja tietokoneita sekä sähköisiä "Toivon tästä jakamisesta olevan teille kaikille iloa!

Iloisin ITK -höyryterveisin, Salla

P.S. Lauri Järvilehto puhui ihania Hauskan oppimisen vallankumouksesta. Mielilauseensa minulle oli: "Vallankumous tapahtuu oppimalla oppimaan sitä, miten opitaan."

2 kommenttia:

  1. Onks tätä artikkelia saataville, mitenkään muuten kuin kirjasta? Kirjastossa kaikki kirjat varattuja :(

    VastaaPoista
  2. Sorry, ei tällä hetkellä ole. Kirjakustantajilla tietenkin intressi saada kirjaa myytyä :) Jos laitat mulle sähköpostia, voin laittaa sulle alekuponin tulemaan kirjasta, kun mulla on niitä muutama, kun näin innokas olet, jos kiinnostaa. Uskonnonopetus.fi, sivuilta löytyy yhteystietoni. Onpa kiva kuulla, että kirjat on varattu!

    VastaaPoista