perjantai 16. tammikuuta 2015

Tunteita tunnille!


Tämän viikkoinen kymppiluokan uskonnontunti herätti paljon ajatuksia. Työrauhasta, itseohjautuvuudesta, teknologiasta opetuksessa, ryhmädynamiikasta…

Päätin kuitenkin kirjoittaa näistä tunnekorteista kun viime viikolla niin lupasin.

Harjoittelijamme Juha oli valmistanut tunnille hienon PP –esityksen uskonnon ulottuvuuksista. Päätin käyttää tunnekortteja alkulämmittelyksi tähän. Juha poimi esityksestään kaikki kuvat erilliselle PP:lle. Jaoin sekä oppilaille että opettajille tunnenaamakortit (erilleen leikattuina). Sen jälkeen heijastin kuvia vuorotellen kankaalle. Tehtävänä jokaisen kuvan kohdalla oli valita yksi kortti, joka parhaiten vastaa tunnetta, jota kuva herättää ja keskustella valinnastaan kaverin tai opettajan kanssa.

Valitsin kuvat tunnetyöskentelyyn sen takia, että kuvat ovat tekstiä tehokkaampia tunteiden herättäjiä. Tunteet puolestaan vaikuttavat oppimiseen: ne vaikuttavat kognitiivisiin prosesseihin, päätöksentekoon ja motivaatioon (Kim & Pekrun 2014). Tunnepitoiset asiat muistetaan paremmin kuin vähemmän tunteita herättävät.
Positiiviset tunteet edistävät opiskeltavien asioiden oppimista ja pitävät yllä opiskelumotivaatiota. Etenkin kun motivaatio, itseohjautuvuus ja positiiviset tunteet kulkevat käsi kädessä, ne tuottavat hyviä oppimistuloksia (Mega, Ronconi & De Beni 2014). Lisäksi tunnetaidoilla, kuten taidolla tunnistaa omia ja toisten ihmisten tunteita, nimetä ja ilmaista tunteita sekä säädellä tunneilmaisuaan on yhteys hyvinvointiin.
Miten me sitten onnistuimme tunnetyöskentelyssä kymppiluokan kanssa?
Tehtävä herätti toimintaa ja keskustelua. Oppilaat plarasivat korttejaan ja katselivat kuvia. Aina ei löytynyt sopivaa kuvaa, joku kuva taas ei herättänyt paljoakaan tunteita. Välillä oppilaat miettivät omien tunteiden sijaan mitä tunteita kuvien henkilöillä oli. Joistakin kuvista osa oppilaat sai paljonkin irti tunteisiin ja uskontoon liittyviä ajatuksia. Tehtävä jaksoi kiinnosta noin kymmenen minuuttia. Osaa oppilaista kyllästytti.

Lopuksi pyysin oppilaita vielä näyttämään korttia, joka parhaiten sopi siihen, minkälaisia tunteita kyseinen harjoitus herätti. Monet etsivät touhuissaan pinkastaan korttia ja esiin vedettiin voittopuolisesti VIHA ja INHO.

Minua nauratti. Palaute oli niin aito. Ja se annettiin voittopuolisesti hymyssä suin. Epäilen, että tämä liittyi siihen, että oppilaat eivät oikein pitäneet tätä vakavasti otettavana opiskeluna. Tai sitten siitä, että tämän ikäkauden kehitystehtävään kuuluu vihata ja inhota. 
Tunnekortit saatte pian käyttöönne uskonnonopetus.fi –sivuilta Erilaista Ussaa! –materiaalista. Niihin voi tulla tutustumaan myös Educassa23.-24.1.2015 osastollamme 6 d 81. Otamme ilolla vastaan iloisia, surullisia, hämmentyneitä, vihaisia, inhostuneita ja pelokkaitakin kommentteja sekä korteista että niiden käyttökokemuksista.

Terveisin,
Essi Ikonen
Uskonnonpedagoginen kouluttaja, Agricola

Lähteet:
Kim, C. & Pekrun, R. (2014) Emotions and Motivation in Learning and Performance. Handbook of Research on Educational Communications and Technology. Springer, New York.
Mega, C., Ronconi, L. & De Beni, R. (2014) What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. falseJournal of Educational Psychologyhttp://search.proquest.com.libproxy.helsinki.fi/assets/r20141.5.0.10/core/spacer.gif106.1http://search.proquest.com.libproxy.helsinki.fi/assets/r20141.5.0.10/core/spacer.gif (Feb 2014): 121-131.


Kirjallisuutta:
Nummenmaa, Lauri  (2010) Tunteiden psykologia
Kokkonen, Marja (2010) Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito

Peltonen, Anne & Kulberg-Piilola, Tarja (2005) Tunnemuksu
Kerola, K., Kujanpää, S. & Kallio, A. http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen Tunnetaitojen oppimateriaali kasvatuksen ja erityiskasvatuksen ohjaajan opas harjoituskirjaan


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti