maanantai 12. toukokuuta 2014

Loppukoe ja itsearviointi toiminnallisuutta hyödyntäen

Kuten jo olin oppinut, tässä porukassa on hyvin eri tavalla oppivia ihmisiä. Siksi päätimme, että myös kokeen tulisi olla mahdollisimman toiminnallinen, tukea kehollista, suullista ja kirjallista ilmaisua sekä vielä hioa vuorovaikutustaitoja. Muokkasin kokeeseen erilaisia osioita, joista olennaisimmat olivat nämä:
  • Koeosuus vastausjärjestelmillä ryhmätyönä
  • Kirkkohistorian kirjallinen tehtävä, joka asetettiin myös janalle suhteessa muihin ja keskusteltiin vielä perusteluista historian tapahtuman ajoituksesta
  • Janatehtävät etiikasta sanallisesti perustellen kehon tuottaman paikan ja oman tuotoksen arviointi
  • Kirjallinen osio yksilötehtävänä Raamattuosiosta
  • Kurssipalaute ja itsearvio tuntiaktiivisuudesta ja portfolion tasosta
Koska koe olisi varmaankin hyvin erilainen siitä mihin he olivat tottuneet, monistin jokaiselle oman paperisen version kokeesta. Pyysin opiskelijoita pitämään paperistaan huolta koko koesession ajan. Samalla tajusin, että kurssin esitteen ja medialupalappujen lisäksi nämä olivat kurssin ainoat monisteet, jotka tulostin.

 

 

Koe alkaa vastausjärjestelmillä vastaten ryhmissä


Päätin tehdä kokeen alun monivalinta- ja määrittelyosuuden vastausjärjestelmillä siksi, että vastausten korjaaminen olisi nopeampaa ja helpompaa minulle. Lisäksi tiesin opiskelijoiden jo hallitsevan laitteet. Kun lisäsin osuuteen mahdollisuuden tehdä kokeen pareittain tai 3 hengen ryhmissä, tiesin, että he aidosti yrittäisivät miettiä yhdessä vastauksia ja sparrata toisiaan.

Näin valmensin lukioonkin meneviä opiskelijoita sähköisiä ylppäreitä varten, sillä ensi syksynä lukion aloittavat kirjoittavat sähköiset ylioppilaskokeet. Myös reaaliaineiden kysymyssarjassa tulee olemaan monivalinta- ja määrittelytehtäviä (moduulit A ja B, katso s.3). Opiskelijat tarttuivat tehtävään todella innolla ja asiallisesti ja hävisivät luvan kanssa käytäville toisistaan etäälle rauhassa (hubin kantama on 300m). Kännykät olivat opella kännykkälaatikossa luokan pöydällä (max17p).


Kirjallinen osio yhdistettynä toiminnallisuudella ja keskusteluilla ulkosalla

 

Kirkkohistorian keskeisiä tapahtumia aikajanalla
Vastausjärjestelmät kerättyäni jaoin kaikille ruskeat A5 -kokoiset paperit. Pyysin opiskelijoita kirjaamaan paperille oman nimen ja isolla kirjoittaen toiselle puolelle jonkin kristinuskon historiaan liittyvän tapahtuman. Tämän jälkeen heidän tuli kirjoittaa tuon alle tapahtuman vuosiluku. Toiselle puolelle kirjattiin miten ja miksi tuo tapahtuma liittyy kristinuskon historiaan ja mitä ajatuksia se opiskelijoissa herättää (max 3p).

Tämän jälkeen kukin otti paperin mukaan ja siirryimme ulos. Nyt tehtävänä oli sijoittua kuvitellulle aikajanalle, nostaa oma paperinsa esiin ja kertoa omasta valinnastaan. Yhdessä pohdittiin vielä sijoittumista, autettiin kaveria ja lisättiin kriittisen ajattelun aineksia soppaan. Itselleni kolahti se, kun useampikin opiskelijoista kysyi minulta hahmottamiseen liittyen erilaisia kysymyksiä, kuten: "Olisiko Egyptin orjuus tapahtunut sitten kuitenkin ennen Jeesuksen syntymää?" 


Etiikkaa oikein/väärin -janalla

 

Etiikan osiossa luin opiskelijoille ulkona väittämiä ja heidän tuli asettua oman näkemyksensä mukaan janalla lähemmäksi oikeaa tai väärää sen mukaan, miten he vastauksensa perustelevat. Lämmittelytehtävän aikana opiskelijat saivat kiinni tehtävien tyylistä. Saimme yhdessä keskustellen kerrattua hieman etiikan lajeja ja viittauksia lakeihin ja rakkauden kaksoiskäskyyn eettisiä valintoja ja tekojen seurauksia arvioitaessa ennen kolmea kokeen esimerkkitapausta (löydät ne kokeen lopusta).

Nyt olennaista oli se, että kukin sai itse arvioida vastauksensa jälkeen myös oman vastauksensa pisteytyksen (kurkkaa koe), minkä jälkeen opettajana minä vielä näytin heille, mihin mielestäni ja millä perusteilla heidän vastauksensa kuului (vrt etiikka ja OPSin 8 päättöarvioinnin aikas tiukat kriteerit). Ajattelin tämän lisäävään oppimaan oppimista ja opitun arviointitaitoja. Kaikki opiskelijat keskittyivät tehtävään todella hyvin ja sparrasivat toisiaan (mitä en tietoisesti kieltänyt, sehän on nykytyöelämässä ehdoton valttikortti, osata toimia tiimissä). Olin melkein sulaa vahaa muutaman opiskelijan edessä, kun he katsoivat minua syvälle silmiin ja aloittivat perustelunsa: "Kuules Salla, jos tätä ajatellaan yksilön näkökulmasta...tai tarkastellaan yhteisön normien ja lakien mukaan...". Hihkuin sisäistä iloa.

Yksilötehtävä kirjallisesti


Palatessamme luokkaan pienen tauon jälkeen ennenkuin jatkoimme koetta, opiskelijat olivat ihan äimänä. He ihmettelivät ääneen sitä, miten heidän oli sanallisesti niin helppo ilmaista itseään ja miten he voisivat tehdä näin tulevaisuudessakin. Pohdimme kirjallisen kokeen oikeutuksesta etiikan tehtävän siivittämänä ja hieman yhdessä naureskellen siirryimme viimeiseen kirjalliseen tehtävään. Kynät sauhusivat ennen syömään pääsyä. Opiskelijat jaksoivat kirjoittaa tunnollisesti ja huolellisesti. Samalla he antoivat palautetta meille opettajina kurssista ja kurssilla käytetyistä opiskelu- ja opetusmenetelmistä.

Kirjaan palautteita tänne blogiin vielä myöhemmin, mutta keskeisenä yhteisenä palautteena opiskelijoilta tuli myönteistä palautetta menetelmien moninaisuudesta. Kiitosta kännyköiden käyttämisestä ja siitä, ettemme luennoineet. Kaksi opiskelijaa toivoi, että olisimme käyttäneet kirjaa ja enemmän powerpointteja. Tämä palaute tuli opiskelijoilta, jotka olivat paljon poissa tunneilta muista syistä.

Vielä on yksi tunti jäljellä ja sitten palautamme kurssin arvioinnin opiskelijoille ja pohdimme vielä kristinuskon kulttuurivaikutuksia tarinoiden maailman näkökulmasta. Nyt eikun kokeita korjaamaan, portfolioita arvoimaan ja vanhaa tuttua pistetaulukkoa netistä hyödyntämään!

 

Jälkikommentti:


Olen todella iloinen, että uskalsin kokeilla näinkin erilaista koetta. Mikäli minulla olisi vähemmän aikaa käytettävissä, tekisin silti toiminnallisen kokeen. Ehdottomasti. Varsinkin 10 luokkalaisille, joissa opiskelijamateriaali on luonteeltaan hyvin monenlaisista menetelmistä hyötyviä. Koe on mielestäni vielä oppimistilanne. Tässä kokeessa olin todella ylpeä opiskelijoiden suorituksesta. He olivat täysillä mukana ja sisältöihin keskittyviä. Priimaa!
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti