perjantai 28. helmikuuta 2014

Toiminnallisuutta kiitos

Uskonto Ilmiönä ja mediassa

 • Kotitehtävien tarkastus ja keskustelua facebook -säännöistä ja käyttäytymisestä mobiililaitteita hyödyntäen
 • Uskonnon ulottuvuudet & ryhmätyö
 • Uskonto mediassa -tehtävä ATK -luokassa ja portfolioiden alulle laittaminen

Kotitehtävien tarkastus ja keskustelua facebook -säännöistä ja käyttäytymisestä

Viime kerralla tajusimme - kuten moni yläkoulun opettaja varmasti useasta ryhmästään - että tämä porukka kaipaa äksöniä. Keholleen, käsilleen, puhuen, nähden, kirjoittaen jne. Joten aloitimme tunnin heti käyttäen heidän omia älypuhelimiaan. Toiminnalla piti olla myös jokin pedagoginen mieli, joten kysyimme, kuinka moni oli mielestään tehnyt ensimmäisen kotitehtävän.  Jatkoimme myös facebook -keskustelua älypuhelimia nimettömänä käyttäen.

Oppilaat hiljenivät hyvin keskittyen vastaamaan ja kaikkien vastaukset näkyivät palkkeina tykin näytöllä. Keskustelimme vielä siitä, miten tehtävään olisi voinut saada hieman lisää syvyyttä ja miten tärkeää on vastata kysymyksessä kysyttyyn asiaan. Jatkoimme näkymällä facebook -ryhmästä, jossa tehtävät oli kommenttikentässä kaikkien nähtävillä ja päädyimme pohtimaan sosiaalisen median käytössääntöjä. Pyysin opiskelijoita vastaamaan kännyköillään siihen, millaisia sääntöjä heidän mielestään ryhmässä pitäisi noudattaa. Tarkastelimme tuloksia yhdessä näytöltä ja sovimme sitoutuvamme näihin. Postasin kuvan tästä facebook -ryhmäämme.Uskonnon ulottuvuudet & ryhmätyö

Kävimme oppilaiden kanssa läpi uskonnon ulottuvuuksia, eli sitä, mitä elementtejä kaikissa uskonnoissa ja uskonnollisissa ilmiöissä on, kuten kulttuurisia, moraalisia, kokemuksellisia, opillisia, yhteisöllisiä, kertomuksellisia ja perinteisiin liittyviä näkökulmia. Pohdimme myös voisiko näin Olympialaisten ollessa pinnalla urheilusta löytyä uskonnollisia elementtejä. Aluksi oppilaat löysivätkin esim. kristillisiä sanontoja ja symboleita sieltä, mutta vähitellen he näkivät myös, että urheilulla on kokemuksellinen, moraalinen ja yhteisöllinen ulottuvuus. Hyvää keskustelua jota olisi ollut ilo jatkaa. Siirryimme kuitenkin ryhmätehtävään, jossa jokaisen ryhmän tuli pohtia eri ulottuvuuksille sisältöjä. Tällä kertaa ihan paperia ja kynää käyttäen.
Purimme ryhmätyöt kosketustaululle SmartBoardille ja sen Notebook -ohjelmistoa käyttäen. Itse näen olennaisena sen, että opiskelijat pääsevät kosketustaululle. Näin tunnilla opiskelijat voivat kokea osallistuvansa aidosti opiskeluun, he saavat liikkua (mikä on kinesteettisille oppijoille tärkeää) ja heidän jälkensä näkyy opiskelussa. Opetuskeskustelu sujuu rennommin, kun ei tarvitse keskittyä kurinpitoon, vaan opiskelijatkin keskittyvät siihen mitä käsitellään, kun heilläkin on omat kätensä pelissä. Kosketustaulun pelkkänä esitystauluna pitäminen ei ole investoinnin näkökulmasta järkevää, koska sitä voi käyttää niin paljon monipuolisemmin, kuin vain open omana iPadina luokan edessä.

Kosketutauluohjelmistojen käytön etu luokkahuoneessa on pedagogisesti myös siinä, että työn saa sähköisesti talteen ja siirrettyä ryhmän alustalle, mistä opiskelija tai opettaja voi palata asiaan tarvittaessa. Lisäsin itse kuvan ulottuvuuksista myös facebook -ryhmäämme. Kun opiskelijoilla ei mene aikaa kirjoittamiseen, meillä jää aikaa enemmän keskusteluun ja tekemiselle. Osa tykkää tietenkin vielä kirjoittaakin ja sitä kautta monet oppivatkin paremmin. Toistolla.


Uskonto mediassa -tehtävä ATK -luokassa ryhmän facebook -alustalla


Opiskelijat tekivät tehtävää hyvin keskittyneenä ja kävivät hyvää porinaa myös keskenään ja meidän opettajien kanssa. Tehtävänanto oli ehkä aavistuksen liian haastava, sillä median ja uskonnon ulottuvuuksien yhdistäminen oli monelle sen verran haastavaa, että kävimme keskustelua vielä tunnilla käydyn ulottuvuus -kaavion avulla. Ulottuvuuksia tuli siis kerrattua urakalla.

Portfoliotyöskentelyn aloittaminen yhdessä oli järkevää. Toinen tehtävä oli selkeästi edelleen haastava, vaikka ulottuvuuksia oli käsitelty moneen kertaan. Kävimme läpi sen, missä kaikissa muodoissa Portfolion voi aloittaa. Olennaista oli se, että se löytyisi kurssin päättyessä yhdestä paikasta ja että sitä voisi tarvittaessa kesken kurssinkin tarkastella. Noin puolet opiskelijoista valitsi googleDriven käytön ja puolet Word -tiedoston. Wordin ongelma on siinä, etteivät opiskelijat pysty työstämään sitä kotikoneella, elleivät lähetä sitä sähköpostilla ATK -luokassa itselleen tai siirrä sitä oppimisalustalle. GoogleDrive avautuu missä tahansa, missä pääset nettiin.

Toinen Portfoliotehtävä:


Open muistilistaa:

 • Merkkaa wilmaan poissaolot ja myöhästymiset
 • Merkkaa itsellesi ylös face -ryhmästä ketkä ovat tehneet 1. tehtävän
 • Merkitse itsellesi ylös, mihin kukin opiskelija tekee portfoliotaan (kannattaisiko ensi kerralla vain määrätä, että paikka on googlerive ja avaat kaikille oman portfoliopohjan jo valmiiksi itse?)
 • Tulosta medialupalaput ensi kerraksi
 • Postaa faceen tunnilla käsitelty kaavio jos et sitä vielä ole tehnyt ja tarkista, että tehtävät ovat siellä

Sallan vinkkejä Socrativen käytöstä luokassa:

 • Huomioi opiskelijoiden mahdollisuus käyttää mobiililaitteita ja niiden nettiliittymät (Tässä ryhmässä yhdellä oppilaalla ei älypuhelinta ollut, joten hän sai lainata omaani)
 •  Ohjeista opiskelijoita menemään mobiililaitteidensa nettiselaimessa osoitteeseen m.socrative.com
 • Kirjoita taululle tai avaa tykin näkymään selkeästi osoite johon opiskelijoiden tulisi mennä (m.socrative.com) ja "pilviluokkasi" numero
 • Toisella selaimen välilehdellä avaa socrative ja kysymystyyppi, jonka haluat kysyä
 • Voit myös tehdä Manage questions -osiossa kysymyssarjoja. Itse tykkään käyttää eniten opetuskeskustelussa ad hoc toiminnallisuutta
 • Tarkastelkaa kysymyksiä yhdessä ja tallenna olennaiset vastaukset, joihin haluat vielä palata kyselyn jälkeen (ohjelmisto kysyy tätä automaattisesti)
 • Mikäli haluat saada perusteellisemmat ohjeet siitä, miten rekisteröiryä Socrativeen ja aloittaa kysymykset, katso koulutusvideoni aiheesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti